Obnovljeni cesti Jurg – Plat in odsek skozi naselje Nimno

10. 11. 2020 15:29

rogaska slatina grbObčina Rogaška Slatina je v preteklih letih realizirala številne projekte na področju prometne infrastrukture. V ta namen so bila pridobljena izdatna sredstva na javnih razpisih, še posebej izstopa prednostna usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško,« ki je do leta 2014 omogočala sofinanciranje tovrstnih naložb z evropskimi sredstvi.

Samo ob podpori te prednostne naložbe je Občina Rogaška Slatina uspela obnoviti 21 kilometrov lokalnega cestnega omrežja, od tega se 15 kilometrov obnovljenih cest nahaja južno od občinskega središča, torej v bližini schengenske meje.

Ker potreb ne zmanjka tudi v času, ko za ceste ni več evropskih sredstev, občina v zadnjih letih nadaljuje obnovo z lastnimi viri. Teh so deležni predvsem tisti odseki, ki jih iz različnih razlogov ni bilo mogoče vključiti v nabor EU sofinanciranih projektov ali pa je njihova obnova glede na dotrajanost postala prioritetna v zadnjem obdobju.

»Preplastitev ceste Jurg – Plat« je projekt iz nabora prioritet za leto 2020, nanaša se na 500 metrski odsek lokalne ceste med gostiščem Jurg in naseljem Plat. Cestno omrežje na obeh straneh odseka je v preteklih letih bilo obnovljeno, vmes pa je ostal ta nekoliko ožji in z leti vse bolj načet odsek. V okviru tega nedavno zaključenega projekta je torej bila izvedena razširitev, pa tudi sanacija odvodnjavanja, preplastitev vozišča in ureditev bankin. Omogočeno je varnejše srečevanje vseh udeležencev v prometu, kar je pomemben element prometne varnosti. Gradbena dela je izvedla družba VOC Celje, vrednost naložbe znaša 50.000 evrov.

Dokončana je tudi sanacija 600 metrskega odseka Vonarske ceste skozi naselje Nimno, v neposredni bližini Bobrovega centra. Gradbena dela je izvedla družba Gradnje Tadina, vrednost naložbe znaša 38.000 evrov. Od tega je 37.000 evrov povrnjenih kot sofinanciranje iz državnega proračuna, na osnovi vlaganj v infrastrukturo schengenskega območja.

Z realizacijo aktivnosti se nadaljuje uravnotežen razvoj in urejanje celotnega območja občine. Podoben pristop se bo glede na predlog proračuna za leto 2021 nadaljeval tudi v prihodnjih letih.

Naročnica Občina Rogaška Slatina

Oznake: ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X