Prvi šolski dan šolskega leta 2020/2021 v občinah KiO: drugačno šolsko leto pričelo okoli 5 tisoč šolarjev

1. 9. 2020 14:38

Otroci so letošnji začetek šolskega leta verjetno čakali s posebnimi pričakovanji. Zaradi epidemije novega koronavirusa je bil namreč zaključek lanskega precej drugačen, saj so bili otroci večino druge polovice šolskega leta šolani od doma ter tako prikrajšani za dolgo obdobje manjka stikov s sošolci in prijatelji.

Sporočilo šolske ministrice dr. Simone Kustec, da se 1. septembra 2020 v šolo vračajo vsi učenci in dijaki, so tako sprejeli z velikim veseljem.

Vzgojno-izobraževalni program se je danes sicer začel prilagojen priporočilom NIJZ, prav tako pa se v šolah in vrtcih ne bo izvajalo določenih dejavnosti, ki predstavljajo povečano tveganje za prenos okužb z novim koronavirusom, delo v šolah in vrtcih pa se bo sproti prilagajajo epidemiološkemu stanju.

Na Kozjansko.info bomo v naslednjih dneh v tradicionalnem foto prispevku predstavili tudi vse prvošolčke na našem območju.

Kaj kažejo številke za osnovne šole na našem območju?

Občina Bistrica ob Sotli:

V OŠ Bistrica ob Sotli je v šolskem letu 2020/2021 vpisanih 127 učencev, od tega 13 prvošolčkov. Število vpisanih otrok je isto kot lani, prvošolčkov pa je skoraj dvakrat več kot lani, ko jih je bilo vpisanih 7.

Kot nam pojasni ravnatelj šole Bogomir Marčinkovič so v času počitnic v vrtcu in šoli opravili le nujna slikopleska dela. Glede organizacije pouka pa so ravnatelji na Brdu izvedeli kako bo potekalo šolsko leto 2020/2021 (model B) ter doda, da so na šolsko leto z omejitvami pripravljeni.

Za šolske prevoze je zadolžena občina in potekajo kot ponavadi le prilagojeno po navodilih NIJZ. Glede investicij v občini se pripravlja dokumentacija za izgradnjo novega vrtca z razširjeno posodobljeno kuhinjo in večjo telovadnico. Pretekli teden je OŠ Bistrica ob Sotli obiskala tudi ministrica za šolstvo, o čemer smo pisali tukaj.

Občina Dobje:

V OŠ Dobje imajo v šolskem letu 2020/2021 vpisanih 127 učencev (lani 118), od tega 19 prvošolcev, kar je enako kot lani. V Enoto vrtec Dobje je 86 otrok (lani 81).

Na prvi šolski dan so na šoli pripravili sprejem prvošolcev s starši v telovadnici, pri čemer so upoštevali vsa varnostno higienska priporočila. Vse ostale dejavnosti bodo potekale v skladu z navodili B izvedbe modela izobraževanja.

Prvošolcev je enako kot preteklo šolsko leto, vseh učencev pa je 9 več kot preteklo šolsko leto, saj je 9. razred in šolo zapustilo le 10 učencev.

Občina Kozje:

OŠ Kozje bo letos obiskovalo 109 učenk in učencev (trije manj kot lani). Prvošolcev je 12 (štirje več kot lani). Na prvi šolski dan so prvošolčke in njihove starše pričakali v Kinodvorani Kozje, kjer so lahko zagotovili dovolj veliko medsebojno razdaljo. Nagovorili so jih županja Milenca Krajnc, ravnatelj Roman Gradišek in policist Dušan Jurgec. Nato so si ogledali lutkovno predstavo Zakaj sem Ajček, Grajskega lutkovnega gledališča iz Sevnice. Županja jim je razdelila knjižna darila občine, policist rutke in kresničke, ravnatelj pa priznanja, nato pa so se v spremstvu razredničarke Marice Jurak in učiteljice podaljšanega bivanja Maje Garbas odpravili v šolo, kjer jih je v razredu čakalo še sladko presenečenje.

Občina Podčetrtek:

Prvi šolski dan v novem šolskem letu so na OŠ Podčetrtek začeli zelo svečano. Prvič je šolski prag prestopilo 31 prvošolcev, in sicer 25 v Podčetrtku in 6 v Pristavi pri Mestinju, skupaj pa bo OŠ Podčetrtek obiskovalo 309 učencev. Število učencev nam narašča, letos imajo v OŠ Podčetrtek vpisanih 40 učencev več kot pred 5 leti.

Skupaj z županom občine Podčetrtek, gospodom Petrom Misjo, prvošolci in njihovimi starši so učence pospremili v prenovljeno notranjost stare šole.

Tudi v letošnjem šolskem letu se bodo zavzemali za dvig kakovosti vzgojnega in izobraževalnega dela, za spodbudno in varno učno okolje, ki bo temeljilo na temeljnih vrednotah: znanju, odgovornosti, spoštovanju in sodelovanju. Veliko pozornost namenjajo profesionalnem razvoju vseh zaposlenih in dobrim medsebojnim odnosom. Se pa zavedajo, da bo prihajajoče šolsko leto 2020/21 zaznamovano z razmerami, povezanimi s covid-19, zato so se na novo situacijo, na osnovi izkušenj z izvajanjem pouka v času epidemije, tudi temeljito pripravljali. V dobro učencev in širše skupnosti v največji možni meri upoštevajo priporočila NIJZ in MIZŠ.

Vrtec Podčetrtek bo 1. septembra obiskovalo 187 otrok v 11 oddelkih.

Občina Rogaška Slatina:

V šolskem letu 2019/2020 bo slatinske osnovne šole skupaj obiskovalo 1010 učencev.  V primerjavi z lanskim letom je letos skupaj 13 učencev več.

I. OŠ Rogaška Slatina bo obiskovalo 382 učencev oz. sedem več kot lani (18 oddelkov), od tega bo 41 prvošolcev, kar je štiri več kot preteklo šolsko leto. Vsi učenci so se danes zbrali na šolskem igrišču in z razredniki odšli v matične učilnice, kjer so bili z njimi prvi dve uri, nato pa je pouk potekal po urniku.  Prvošolce in starše so ob 10.30 sprejeli na šolskem igrišču, nato pa so imeli učenci sprejem v učilnici.

II. OŠ Rogaška Slatina pa 579 učencev oz. šest več kot lani (27 oddelkov): 518 na matični šoli, v POŠ Kostrivnica 45 in v POŠ Sveti Florijan 16 učencev. Letos bo na šoli vpisanih 61 prvošolcev oz. dva manj kot lani (57 na matični šoli, 3 na POŠ Kostrivnica in 1 na POŠ Sv. Florijan).

III. OŠ Rogaška Slatina – šolo s prilagojenim programom bo letos obiskovalo 49 učencev, od tega štirje v dislocirani enoti Podčetrtek. Letos bo šolski prag prvič prestopil en prvošolec. Prvi šolski dan je potekal po priporočilih NIJZ. Učenci so vstopali v šolo sami, sprejel jih je dežurni učitelj, ki jih je pospremil v ustrezno skupino varstva. Letos imajo na III. OŠ Rogaška tri skupine jutranjega varstva, za razliko od prejšnjih šolskih let, ko so imeli le eno.

Občina Rogatec:

Osnovno šolo Rogatec bo v letošnjem šolskem letu obiskovalo 256 učencev (štirje učenci manj kot lani) v 15 oddelkih. Od tega bo 221 učencev na matični šoli v Rogatcu, sedem učencev je v POŠ Dobovec in 28 učencev v POŠ Donačka Gora. V osnovni šoli se število otrok v zadnjih letih vseskozi giblje okoli 260 učencev.

šolske klopi bo letos v Občini Rogatec prvič sedlo 25 prvošolcev, kar je 8 manj kot lani. Od tega bo matična šola Rogatec pozdravila 15 prvošolcev (lani 18), en prvošolcev bo na POŠ Dobovec (lani 6), 9 pa na POŠ Donačka Gora (lani 9).

Občina Šentjur:

V občini Šentjur bo letos šolo obiskovalo 1846 otrok (19 več kot lani), od tega jih bo (generacija 2014) v šolske klopi sedlo 196 prvošolcev (19 več kot lani). Skupno število vseh učencev šol v občini tako v zadnjem desetletju še vedno narašča. Statistika napoveduje, da bo drugo leto generacija otrok – prvošolčkov manjša (leta 2014 rojenih 224, leta 2015 rojenih 206).

OŠ Franja Malgaja Šentjur bo skupno obiskovalo 587 otrok, od tega 73 POŠ Blagovna. Matična šola ima 55, podružnica pa 18 vpisanih prvošolcev.

OŠ Hruševec Šentjur bo skupno obiskovalo 421 otrok, od tega 12 POŠ Kalobje. Matična šola ima vpisanih 34 prvošolcev, na Kalobju bodo trije prvošolčki.

OŠ Slivnica pri Celju ima skupno 271 učencev, od tega 21 na POŠ Loka in 19 na POŠ Prevorje. Prvošolcev bo skupno 26, od tega štirje v Loki in en na Prevorju.

OŠ Dramlje bo skupno obiskovalo 238 učencev, od tega je vpisanih 18 prvošolcev.

OŠ Blaža Kocena Ponikva ima vpisanih skupno 213 učencev, od tega bo 33 prvošolcev.

OŠ Planina pri Sevnici bo obiskovalo 116 šolarjev, od tega 9 prvošolcev.

Vrtec Šentjur šolsko leto pričenja z 11 enotami in 43 oddelki. Obiskovalo jih bo skupno 760 otrok, od tega 162 novincev. Nekaj otrok bo starostni pogoj za vpis izpolnilo šele v septembru in so trenutno na čakalni listi, zato se bo število še spreminjalo, v posameznih enotah je še nekaj prostih mest.

Občina Šmarje pri Jelšah:

V novem šolskem letu 2020/2021 OŠ Šmarje pri Jelšah obiskuje 995 otrok, od tega 502 deklici in 493 dečkov. Na centralni šoli je 788 učencev razporejenih v 33 oddelkov na centralni šoli, na podružnicah pa 207 učencev v 19 oddelkov. Letos je 114 prvošolčkov.

Lani je OŠ obiskovalo 986 otrok. Na centralni šoli je bilo 775 otrok v 32 oddelkov, na podružnicah 211 otrok v 18 oddelkih. Število prvošolcev je bilo lani nižje, 107.

Program III. OŠ Rogaška Slatina letos obiskuje 28 (lani 27) otrok. Skupaj šolo obiskuje 49 (lani 50) otrok z območja upravne enote Šmarje pri Jelšah. OŠ Glazija Celje obiskuje še 6 (lani prav tako 6) otrok iz občine Šmarje pri Jelšah.

V vrtec Šmarje pri Jelšah so v šolskem letu 2020/21 vključeni 403 otroci v 22 oddelkih. Trenutno je še 13 prostih mest, od tega 9 za prvo starostno obdobje. Vrtec pričakuje, da bo treba z novim letom odpreti 23. oddelek. V preteklem šolskem letu je vrtec na podlagi medletnih vpisov otrok odprl 24. oddelek januarja in v marcu še 25. oddelek. Lani septembra je bilo v vrtec vključenih 424 otrok.

B.S.

Oznake: , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
142 queries in 1,349 seconds.