Župan Čakš s sodelavci predstavil kaj so že zgradili in kaj še bodo

2. 9. 2020 22:17

Občina Šmarje pri Jelšah je pred osrednjo slovesnostjo ob občinskem prazniku, v sredo 2.9.2020, organizirala novinarsko konferenco. Gostitelj je bil župan Matija Čakš, podžupanja Nina Anderlič Petek in Jože Misja. Predstavili so opravljene naložbe in projekte, načrte za v prihodnje, ter nove informacije o škodi, ki jo je povzročilo nedeljsko neurje.

Posledice nedeljskega neurja

V nedeljo, 30.8.2020, je okoli 16. ure območje Kozjanskega in Obsotelja zajelo neurje  z močnim vetrom, dežjem in točo. Največ škode so utrpele krajevne skupnosti Sveti Štefan, Kristan Vrh in del Šerovega, Koretnega in Konuškega. Poškodovanih je bilo več kot 80 objektov. Za povračilo škode občina čaka na odgovor države ali bo razglasila elementarno škodo. V tem primeru bo imenovana posebna komisija, ki si bo ogledala povzročeno škodo in jo dokumentirala. Občina ne bo mogla kriti stroškov obnove vseh objektov, saj je škoda prevelika. Oškodovancem bodo pri obnovi objektov pomagala prostovoljna gasilska društva,  in koncesionarji.

Predstavitev do sedaj opravljenega dela

Pločnik Šmarje – Dvor

Na začetku marca je občini uspelo izpeljati javno naročilo za izgradnjo pločnika, ki povezuje center Šmarja in naselja Dvor. Dela je izvedel podjetnik Marjan Sajko. Skupen znesek del je 97.523 evrov. Po celotni dolžini trase pa sta na novo urejeni tudi drenaža in kanalizacija, ki bo kasneje omogočila izvedbo javne razsvetljave. Župan Matija Čakš to izpostavlja kot zelo pomembno pridobitev, saj je Dvor vas, ki se hitro razvija. Pločnik pa bo prebivalcem omogočil večjo varnost in povezavo z naseljem Šmarje pri Jelšah.

Dela v teku

Obnova lokalne ceste Mestinje-Lemberg

Občini je uspelo zagotoviti finančna sredstva za obnovo lokalne ceste Mestinje – Lemberg. Dela izvaja podjetje Kitak in bo v dveh mescih obnovilo 580 metrov ceste na relaciji križišča za Sladko Goro do stare šole v Lembergu. Cestišče bo razširjeno, uredili pa bodo tudi bankine. Vrednost del znaša 185.485 evrov.

Ureditev parkirišč

Na občini so se odločili za ureditev parkirišč pred zdravstvenim domom v Šmarju pri Jelšah, kjer bo 12 mest. Tekom poletja pa jim je uspelo urediti parkirišča pri POŠ Sveti Štefan.

II Faza izgradnje prizidka in rekonstrukcije kuhinje v OŠ Šmarje pri Jelšah

Ena izmed večjih investicij občine je izgradnja prizidka pri centralni šoli. V prizidku bo zbornica, povečana kuhinja ter tri nove učilnice. Vrednost del je nekaj manj kot 300.000 evrov, ki  zajemajo dokončanje do 3. gradbene faze.

Župan Matija Čakš navaja, da oš trenutno obiskuje 995 učencev, vendar se njihovo število vsako leto povečuje. Kar pomeni, da šola potrebuje več učilnic. Na občini načrtujejo, da bodo nove površine predali v namen med jesenskimi počitnicami.

Izgradnja telovadnice pri POŠ Zibika

Naslednji teden se bo pričela gradnja telovadnice pri podružnični osnovni šoli Zibika. Na občini so prijavili objekt na javni poziv Eko sklada in z njim sklenili pogodbo o sofinanciranju v višini 134.301 evrov. Telovadnica dokončana za uporabo predvidoma do šolskega leta 2021/22.

Načrtovane naložbe in projekti

Ena izmed naložb, ki jih občina načrtuje za v prihodnje je obnova fasade stare šole. Tako bo v septembru objavljen javni razpis za obnovo historične fasade. V primeru uspešne izvedbe bi lahko z deli začeli že letos.

Drugi projekt pa je tudi sprememba namembnosti Stare šole. Občina je z zdravstvenim domom sklenila dogovor, da se bosta v pritličju nahajala sodoben fizioterapevtski in zdravstveno varstveni center. V prvem nadstropju pa se bosta nahajala arhiv in uprava celotnega zdravstvenega doma.

Oskrbovana stanovanja

Gradnja oskrbovanih stanovanj se načrtuje za leto 2021. Vendar je morala občina pred tem pripraviti zemljišča in dokumentacijo. Letos so pridobili gradbeno dovoljenje za prestavitev potoka, ter gradbeno dokumentacijo za izgradnjo treh oskrbovanih stanovanj. Jeseni bodo izvedli še javno naročilo za gradnjo dveh objektov, kjer se bo nahajalo 30 stanovanj. Gradnja je ocenjena na več kot 3 milijone evrov.

To so eni izmed mnogih projektov občine, ki bo v petek  4.9.2020, ob 17 uri v v športni dvorani Osnovne šole Šmarje pri jelšah organizirala osrednjo slovesnost ob prazniku občine.

A. Z.

Oznake:
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
164 queries in 0,704 seconds.