Nadaljujevanje izvedbe protipoplavnih ukrepov ob Voglajni s pritoki v Šentjurju

3. 8. 2020 6:30

Župan Občine Šentjur mag. Marko Diaci je minuli četrtek z v. d. direktorja Direkcije RS za vode (MOP) Romanom Kramerjem ter direktorjem podjetja TOMGRAD d.o.o., Podčetrtek, Tomažem Hohnjecem, podpisal pogodbo za izvedbo projekta Protipoplavni ukrepi ob Voglajni s pritoki v Šentjurju – faza C, podfaza C1a.

Investicija je vredna okoli 1,8 milijona evrov.

Pogodba je bila podpisana na vrtu Ipavčeve hiše v Zgornjem trgu, podpis sporazuma pa pomeni zeleno luč za izvedbo del, ki jih financira Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, iz postavke Sklada za vode. Kot je povedal župan mag. Marko Diaci, občina že vrsto proaktivno let načrtuje protipoplavne ukrepe, za katere zagotavlja in financira tudi ustrezno dokumentacijo in zemljišča. Več faz je bilo s pomočjo državnih sredstev že realiziranih.

“Občina k protipoplavnim ukrepom dolgoročno in strateško, da bi čim bolj zaščitila območje mesta Šentjur, Hruševca, naselij, industrijsko in obrtno cono, v katerem se stekajo Slomščica, Pešnica in Kozarica,” je med drugim dejal župan Diaci in poudaril, da ima v občina v načrtu še nadaljnje faze in izrazil upanje, da se bo dobro sodelovanje nadaljevalo.

Vršilec dolžnosti direktorja DRSV Roman Kramer je ob podpisu povedal: “Vsak tak dogodek, kot je ta danes, dokazuje, da tam, kjer se župani in njihove ekipe zavedajo, da sta v tej državi po Zakonu o vodah za poplavno varnost zadolžena tako lokalna skupnost kot tudi država, stvari dobro tečejo. Te dni smo bili uspešni pri pogajanjih v Bruslju in obeta se nam nekaj denarja za manjše projekte, ki se jih da hitro izpeljati, sploh če občine pripravijo vso potrebno dokumentacijo. Kot tu, kjer se občina zaveda, kako se k takim projektom pristopi. Projekt poteka etapno in naš cilj je, da pridemo čim prej do konca izvedbe celotnega projekta protipoplavne varnosti Šentjurja. Ta del, ki se bo te dni začel, je pomemben, tu je tudi nastavek za cestno infrastrukturo in prepričan sem, da bodo tudi ti ukrepi vplivali na prihodnji razvoj tega območja.”

Faza C1a, ki se bo pričela izvajati po podpisu, predstavlja nadaljevanje celovite poplavne zaščite širšega območja Občine Šentjur

Faza C1a zajema območje ob Kozarici, gorvodno od mostu na cesti Franja Malgaja s predvidenim razbremenilnim kanalom Hudičevega grabna. V tej fazi se rešuje poplavno varnost naselja Hruševec od Hudičevega grabna do mostu v Ulici Franja Malgaja. Vodnogospodarske ureditve so načrtovane tako, da v največji možni meri zagotovijo poplavno varnost urbanega dela Šentjurja na levem bregu Kozarice. V okviru del bo potrebno urediti struge Hudičevega grabna, razbremenilni kanal ter ob njem cestni nasip, izvesti inundacijo na levem bregu Kozarice, izvesti visokovodne ukrepe na levem bregu Kozarice, urediti križanje in prestavitev komunalnih vodov ter odvod zalednih voda.

Vrednost pogodbenih del znaša nekaj več kot 1,8 mio EUR z DDV. Na javnem razpisu je bil kot najugodnejši izvajalec za gradnjo izbrano podjetje TOMGRAD d.o.o., Podčetrtek. Strokovni nadzor izvaja podjetje GINS d.o.o., Vojnik.
Oznake: , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X