V Rogaški Slatini še letos do dveh novih pediatričnih ambulant

29. 6. 2020 15:18

V Občini Rogaška Slatina je danes potekal podpis pogodbe za ureditev dveh novih pediatričnih ambulant s spremljevalnimi prostori v izmeri skoraj 200 kvadratnih metrov v nadstropju novozgrajenega objekta ob Zdravstveni postaji Rogaška Slatina.

Skorajšnji začetek del so predstavili župan občine, mag. Branko Kidrič, direktorica Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, Jasna Žerak in Jože Hartl, direktor na javnem razpisu izbrane družbe GES.

Zaključek del je predviden jeseni 2020.

Vizija razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni v Občini Rogaška Slatina je zasnovana na celovitosti zagotavljanja zdravstvenih storitev, ki obsegajo družinsko medicino, pediatrijo, zobozdravstvo, dispanzerja za mentalno zdravje in nujno medicinsko pomoč.

Glede na zasedenost Zdravstvene postaje je bilo potrebno zagotoviti dodatne površine. Zato je občina v letu 2018 pristopila k nakupu poslovnih prostorov v nadstropju novozgrajenega objekta ob Zdravstveni postaji Rogaška Slatina. Sredstva za kupnino v višini 305.000 EUR je zagotovila v proračunih za leti 2018 in 2019. Novi prostori pa so bili z začetkom leta 2020 dani v upravljanje Zdravstvenemu domu Šmarje pri Jelšah.

V letošnjem letu se je pristopilo k finalizaciji kupljenih prostorov. Vrednost pogodbe za izvedbo ureditve dveh pediatričnih ambulant s spremljevalnimi prostori znaša slabih 145.000 EUR. Zaključek del je predviden jeseni 2020. V sklopu projekta bosta urejeni dve novi pediatrični ambulanti z zdravniško in sestrsko sobo ter previjališčem, vsaka ambulanta bo imela svojo čakalnico z otroškim kotičkom, prav tako pa bo urejena posebna soba za izolacijo. V sklopu investicije bo urejena tudi čajna kuhinja z garderobami za zaposlene v zdravstveni postaji. Sredstva za izvedbo investicije bo v celoti zagotovila Občina Rogaška Slatina, medtem ko bo strošek opreme novih prostorov v vrednosti 50.000 EUR pokril Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah iz naslova amortizacije. Tako bo znašala vrednost celotne investicije 500.000 EUR.

Z zaključkom del bodo v Zdravstveni postaji Rogaška Slatina izpolnjeni pogoji za delovanje dveh pediatričnih ambulant, ki so glede na število opredeljenih pacientov nujno potrebne. Dodatno pediatrinjo je Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah pred dobrim mesecem dni že zaposlil.

Naročnica: Občina Rogaška Slatina

Oznake: , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X