Župan občine Dobje: Profesionalizacija županske funkcije tudi v imenu večje izbire na naslednjih volitvah

10. 1. 2020 1:06

Župan občine Dobje Franc Leskovšek se je odločil, da bo z začetkom leta 2020 svojo župansko fukcijo opravljal profesionalno, kar pa vsi občinski svetniki niso sprejeli z odobravanjem.

images_slike3_ured10_dobje_leskovsek in fuchsovaMag. Natalija Plemenitaš Fuchs je tako na župana naslovila vrsto očitkov glede njegove odločitve, ki da je najmanj negospodarna in proračunsko nevzdržna.

Občina Dobje spada med najmanjše občine v Sloveniji saj premore manj kot tisoč prebivalcev. 

V torek, 7. januarja 2020, je bila na Občini Dobje, na pobudo župana Franca Leskovška, sklicana seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na kateri so člani komisije potrdili županovo pobudo, da se županska funkcija v Občini Dobje s 1. januarjem 2020 opravlja poklicno, in ne več nepoklicno, kot je bilo vse od ustanovitve občine.

Sprememba pa je naletela na neodobravanje s strani opozicijske svetnice mag. Natalije Plemenitaš Fuchs, ki se je za mesto županje že potegovala na lokalnih volitvah leta 2006, 2010 in 2014, leta 2018 pa se za kandidaturo ni odločila.

V pismu, ki smo ga pridobili, Fuchsova med drugim zapiše, da za občino, ki se financira iz lastnih virov in katere proračun ni težak niti milijon evrov, ni smotrno imeti profesionalnega župana. Prepričana je, da poteza župana, kljub zakonitosti in legitimnosti odločitve, nikakor ni skladna z zmožnostmi proračuna, ni povezana s širitvijo nalog, odločitev ni krajevno običajna, ni bila izpostavljena v času kandidature ali na zadnji seji v letu 2019 ter nikakor ni gospodarna in proračunsko vzdržna. 

Kot navaja Fuchsova, Občina Dobje namreč v obdobju, ko se je župan odločil za preskok na poklicno raven opravljanja svoje funkcije, nima odprtih večjih investicij, ne širi nalog, nima v planu večjih projektov, nimam dodatnih finančnih sredstev in ni v ničemer nadstandardno naravnana, da bi zato potrebovala poklicnega župana.

Leskovšek: Razlogov za takšno odločitev je več

Za obrazložitev svoje odločitve smo se obrnili na župana občine Dobje Franca Leskovška,  ki pravi, da je razlogov za poklicno opravljanje županske funkcije več. Eden izmed njih je ta, da je s 1. januarjem 2020 v veljavo stopila nova pokojninska zakonodaja, ki mu je kot upokojencu omogočila, da lahko ob zamrznitvi prejemanja pokojnine opravlja profesionalno funkcijo župana, kar je tudi izkoristil.

Leskovšek je v nasprotju s Fuchsovo, ki zatrjuje, da občina nima odprtih večjih investicij in projektov, povedal, da je eden izmed razlogov za njegovo odločitev tudi ta, da se v občini pričakuje povečan obseg dela, predvsem v zvezi z evropskimi projekti na katere so se prijavili, kar pa bo od župana zahtevalo več dela in angažmaja.

Kot zadnji razlog za odločitev o uvedbi profesionalne funkcije župana v občini Dobje pa je želja, da bi s tem na naslednjih lokalnih volitvah pritegnili več kakovostnih kandidatov, ki bi se bili pripravljeni potegovati za mesto župana Dobja. Na zadnjih lokalnih volitvah namreč Leskovšek ni imel protikandidata, čemur pa je po njegovo delno pripomoglo tudi dejstvo, da je funkcija župana neprofesionalna. Na naslednjih lokalnih volitvah, na katerih se sam sicer ne bo potegoval za nov županski mandat, želi tako tudi s to potezo pritegniti kar se da največ dobrih kandidatov.

Ob koncu je pokomentiral še očitek glede dodatnih stroškov, ki jih njegova odločitev prinaša občini. Dejal je, da mu je kot neprofesionalnemu županu pripadalo 50 % županske plače. Ta sredstva mu je Občina Dobje izplačevala preko podjemne pogodbe, katere stroški kar se tiče dajatev državi pa so veliko višji, kot jih ima pogodba o zaposlitvi. Posledično se stroški za občino iz tega naslova ne bodo zvišali za dvakratnik dosedanjega zneska, temveč bo proračun dodatno obremenjen zgolj za nekaj tisoč evrov, je zaključil Leskovšek.

Koliko bo po novem znašala osnovna plača župana Leskovška?

Osnovna plača poklicnih županov občin je odvisna od velikosti občine. Občina Dobje spada med sedem najmanjših občin, kar jo uvršča v najnižji razred (VII). Osnovna plača župana Občine Dobje se tako uvršča v 46. plačni razred. Osnovna bruto plača v tem plačilnem razredu je 2.572,34 € bruto oz. 1.629,52 € neto. Kot neprofesionalni župan je Leskovšek dobival 50 % bruto plače (1.286,17 €) izplačane s podjemno pogodbo.

V najmanjših slovenskih občinah približno polovica profesionalnih županov

V Sloveniji je po zadnjih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije sedem občin z manj kot tisoč prebivalci. To so občine Hodoš, Osilnica, Solčava, Kobilje, Jezersko, Kostel in Dobje. Od teh imajo poklicnega župana v občinah Solčava, Jezersko in po novem Dobju. Med 29 slovenskimi občinami, ki imajo manj kot 2.000 prebivalcev pa je občin s poklicnimi župani 15.

Med osmimi kozjansko-obsoteljskimi občinami pa imajo poklicne župane, poleg občine Dobje, še občina Bistrica ob Sotli, Kozje, Šentjur, Rogaška Slatina in Rogatec. V občinah Podčetrtek in Šmarje pri Jelšah župana funkcijo opravljata nepoklicno.

B.S.

Sodelujte v anketi o kvaliteti življenja v vaši občini.

Kako ste zadovoljni s kvaliteto življenja v vaši občini? Kaj vam je všeč in na katerih področjih pričakujete več? Sodelujte v anonimni anketi o vašem (ne)zadovoljstvu z bivanjem v vašem rodnem okolišu.

Create your own user feedback survey

Rezultate bomo na Kozjansko.info objavili konec januarja.

Oznake: , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X