Občina Rogaška Slatina podpisala pogodbo za rekonstrukcijo ceste in ureditev mini krožišča

10. 5. 2019 15:51

Občina Rogaška Slatina je podpisala pogodbe za rekonstrukcijo lokalne ceste od avtobusne postaje do Grand hotela Rogaška in ureditev mini krožišča Žibernik z navezovalno cesto.

Pričetek del je predviden maja, zaključek avgusta.

V Občini Rogaška Slatina je potekal podpis pogodb za izvedbo dveh projektov na področju prometne infrastrukture, in sicer za rekonstrukcijo lokalne ceste od avtobusne postaje do Grand hotela Rogaška in ureditev mini krožišča Žibernik z navezovalno cesto. Skorajšnji začetek del sta oznanila župan občine, mag. Branko Kidrič in Roman Moškotevc, direktor na javnih razpisih izbrane družbe VOC Celje.

Mag. Branko Kidrič je ob tej priložnosti na kratko predstavil vsebino obeh naložb

Predmet projekta »Rekonstrukcija LC od avtobusne postaje do GH Rogaška« je dokončanje celovite prenove glavne cestne povezave skozi območje zdraviliških dejavnosti, vključno z razširitvijo vozišča, ureditvijo kolesarskih pasov in izgradnjo novega kamnitega podpornega zidu, dolžine 75 m in višine do 4 m. Pričetek del je predviden avgusta, zaključek novembra.

Projekt »Ureditev mini krožišča Žibernik in navezovalne ceste« se nanaša na preureditev obstoječega trikrakega križišča v mini krožno povozno križišče in na ureditev dostopne ceste do bližnjih stanovanjskih blokov v okvirni dolžini 150 m. Obnova vključuje tudi parkirna mesta ob dostopni cesti in ureditev interventne površine. Pričetek del je predviden maja, zaključek avgusta.

Skupna vrednost pogodb za izvedbo gradbenih del znaša 447.000 EUR, ocenjena vrednost vseh stroškov 500.000 EUR.

rekonstrukcija-ceste-do-hotela

foto: Občina Rogaška Slatina

Oznake: , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X