Kozjansko in Obsotelje bo dobilo 11 tematskih Ride&Bike poti za kolesarje in konjenike

26. 1. 2019 8:00

Sodelovanje partnerjev na projektu RIDE&BIKE v prejšnji finančni perspektivi je partnersko mrežo spodbudilo k razmišljanju o nadaljnjem razvoju čezmejne destinacije, ki bi svojo konkurenčno prednost gradila na konjeniškem in kolesarskem turizmu.

Projekt »Interpretacija naravne in kulturne dediščine za aktiven oddih« z akronimom RIDE&BIKE II, ki ga bodo partnerji v 30 mesecih izvajali v programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška, aktivno vključuje naravno in kulturno dediščino, posebej razpršene elemente dediščine (npr. ruševine dvorcev, izven ustaljenih turističnih poti), ki so zanimivi za spoznavanje.

Projekt je v prvi vrsti namenjen aktivnim obiskovalcem in turistom (kolesarjem in konjenikom).

kolesarski-turizemProjekt povezuje naravno in kulturno dediščino z aktivnim turizmom ter ostalo ponudbo s ponudbo dediščine. Zato je glavni cilj projekta RIDE&BIKE II razvoj specializiranih turističnih proizvodov, ki temeljijo na interpretaciji naravne in kulturne dediščine ter vzpostavitev celovitega upravljanja in razvoja trajnostnega aktivnega turizma na čezmejnem območju.

Ključni rezultat projekta predstavlja prispevek k povečanju števila obiskovalcev na čezmejni destinaciji (povečanje za 3600 obiskovalcev), neposredni učinki projekta pa so:

  1. organizirana čezmejna ponudba z dvema čezmejnima turističnima proizvodoma, ki temeljita na pametni vključitvi registrirane naravne (NATURA 2000, druge standardizirane oblike zaščite) in kulturne dediščine (dvorci, muzeji, stara trška jedra),
  2. razvoj standardov za »konjenikom in kolesarjem prijazno« (prenos dobrih praks med državama na področju kolesarstva in vzpostavitev novih standardov na področju konjeništva, saj nobena od držav nima formalne oblike), za objekte turistične ponudbe (gostinstvo, namestitve …),
  3. dvig zavesti ključnih akterjev o pomembnosti vrednotenja naravne in kulturne dediščine ter njene integracije v ponudbo aktivnega turizma – delavnice za javni in zasebni sektor,

Pomemben del projekta so investicijska vlaganja, tako bo na čezmejnem območju testno vzpostavljena avtomatizirana izposoja koles v Šentjurju, na projektnem območju pa bo vzpostavljenih 20 inovativnih interpretacijskih postajališč za aktivne obiskovalce, od tega bodo tri na območju Obsotelja in Kozjanskega.

konjeniski-turizemV projektu bomo poskrbeli za celovito promocijo (tiskani in elektronski mediji, spletne oglaševalske kampanje, predstavitve na sejmih), trasirali in digitalizirali bomo tudi nove, povezovalne konjeniške in kolesarske poti …

Čezmejni projektni pristop je v projektu potreben zaradi povezanosti specializirane turistične ponudbe, ki jo lahko ponudi destinacija. Načrtovan pristop je usmerjen v optimalno koriščenje naravnih danosti, z upoštevanjem družbeno-kulturne identitete destinacije in ustvarja pogoje za dolgoročni gospodarski razvoj. Inovativnost projekta se izraža v razvoju skupne čezmejne destinacije: oblikovan čezmejni specializiran turistični proizvod, skupni destinacijski standardi in celovita inovativna promocija.

Vrednost projekta: 875.472,55 €, od tega 85 % nepovratnih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Začetek projekta: 1. september 2018, trajanje 30 mesecev (zaključek 28. 2. 2021).

Partnerji: Zagorska razvojna agencija, Razvojna agencija Sotla, Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije, Turistička zajednica “Savsko-sutlanska dolina i brigi”, Razvojna agencija Kozjansko ter Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica.

Dejstva za Obsotelje in Kozjansko:

  • Vzpostavitev čezmejne mreže inovativnih interpretacijskih točk. Za potrebe ureditve se bo pridobil en sklop opreme, ki bo nameščena na 20 lokacijah projektnega območja. Na območju Obsotelja in Kozjanskega bomo uredili 3 točke (občine Podčetrtek, Rogaška Slatina in Kozje). Investicija vsebovala nakup opreme za interpretacijo dediščine in za počitek obiskovalce.
  • Trasiralo in digitaliziralo se bo 11 tematskih RIDE&BIKE poti na čezmejnem območju. Na območju Obsotelja in Kozjanskega bosta trasirani in digitalizirani dve poti – 1 konjeniška in 1 kolesarska, v sodelovanju s strokovnjaki in ključnimi deležniki v lokalnem okolju (lokalna skupnost, društva, ponudniki).
  • Pomemben del je tudi promocija destinacije in novih produktov, tako se bomo predstavili na dveh turističnih borzah (London in Berlin), posneli 2 promocijska videa na temo konjeništva in kolesarstva na območju Obsotelja in Kozjanskega ter en skupni promocijski spot, uredili novo fotogalerijo destinacije, izvedli študijsko turo za novinarje, oglaševanje na spletu, v tiskanih medijih, organizirali čezmejne kolesarske in konjeniške dogodke, …

»Čezmejno povezovanje je na območje Obsotelja in Kozjanskega vedno prinesli zanimive nove vsebine in produkte. Prepričani smo, da bo tako tudi v projektu RIDE&BIKE II. Dobro urejena kolesarska infrastruktura, aktivna kolesarska in konjeniška društva, mreža podpornih storitev (namestitve, gostinstvo) ter ohranjena naravna in kulturna dediščina z odličnim terenom so velik potencial za razvoj specializiranih oblik konjeniškega in kolesarskega turizma.« Bojana Žaberl, direktorica Razvojne agencije Sotla

Oznake: , , , , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X