Delovna mesta na KiO in v Celju z okolico: pisarniški referent, voznik, vzgojitelj, vodja računovodstva …

5. 7. 2018 0:45

Medtem ko nekateri brezskrbno uživajo ob poletnih mesecih, trg dela še vedno ponuja številne nove priložnosti. Tudi tokrat smo za vas izbrali nekaj najbolj aktualnih in zanimivih delovnih mest  s Kozjanskega, Obsotelja in Celja z okolico. Vabljeni k branju.

Kozjansko in Obsotelje – Delovna mesta do V. stopnje izobrazbe

Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah odpira svoja vrata pisarniškemu referentu (m/ž). Gre za opravljanje del in nalog referenta v finančno računovodski službi, delo pa poteka polni delovni čas za omejeno obdobje oziroma do 28.02.2019. Več o tem … Iščejo tudi dodatne okrepitve, med drugim srednjo medicinsko sestro (m/ž). Od izbranega kandidata pričakujejo ustrezno izobrazbo, vsaj dve leti delovnih izkušenj in strokovni izpit. Več o tem …

Farme Ihan – MPR želi obogatiti svoj kolektiv z mesarjem (m/ž). Delo poteka na klavni liniji in zajema izvajanje zahtevnejših mesarskih opravil v klavnici, razseku in krojenju. Delovno mesto je na voljo za določen čas; 3 mesece. Več o tem … 

Restavracija Kovač v svoje vrste vabi kuharskega pomočnika (m/ž). Delo poteka za določen čas, torej za obdobje šestih mesecev, prav tako pa je skrajšano in se opravlja 20 ur na teden. Ponujajo plačilo 440 EUR bruto / mesečno. Več o tem …

Žagarstvo Marko Ribič išče delavca na žagi (m/ž). Delo poteka za polni delovni čas za obdobje treh mesecev z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Več o tem …

Prevozi Maček na široko odpirajo svoja vrata vozniku (m/ž) v domačem in mednarodnem prometu. Urnik je gibljiv oziroma nestalen, poskusno obdobje pa traja prve tri mesece in izbranemu kandidatu prinaša zaposlitev za nedoločen čas. Več o tem …

Kozjansko in Obsotelje – Delovna mesta za VI. in VII. stopnjo izobrazbe

Vrtec Šentjur ponuja prosto delovno mesto vzgojitelju predšolskih otrok (m/ž). Izbrani kandidat bo zadolžen za vzgojo in izobraževanje predšolskih otrok, načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela ter ostala dela glede na sistemizacijo za delovno mesto vzgojitelja. Delo bo potekalo v enoti Loka. Več o tem …

Občina Šmarje pri Jelšah išče okrepitve. Zaposlitev ponujajo vodji oddelka v oddelku za splošne in pravne zadeve (m/ž). Potrebno je dobro poznavanje zakonodaje s področja lokalne samouprave in njenega delovanja, od prijavljenih kandidatov pa pričakujejo vsaj 6 let delovnih izkušenj. Več o tem …

INTER MAK pa je na lovu za vodjo računovodstva (m/ž) za vodenje poslovnih knjig, osnovnih sredstev in saldakontov, kontiranje in knjiženje prejetih in izdanih računov ted drugih dokumentov, usklajevanje terjatev in obveznosti itd. Več o tem …

Celje z okolico – Delovna mesta do V. stopnje izobrazbe

CFLEET d.o.o. v svoje vrste vabi voznika taxi vozila (m/ž). Od izbranega kandidata pričakujejo pripravljenost na delo v izmenah, dobro poznavanje mesta celja z okolico in zaželeno znanje tujega jezika. Več o tem …

Cinkarna Celje pa išče dva gasilca (m/ž). Gre za opravljanje del na področju poklicno gasilske službe, urejanje požarnega varstva ter organiziranje oziroma izvajanje prve pomoči in evakuacije. Več o tem …

Dom Nine Pokorn Grmovje iz Žalca pa ponuja delovno mesto varuhu II (m/ž). Zaželene karakteristike so komunikativnost, tolerantnost, prijaznost, čustvena stabilnost, ustrezen odnos do uporabnikov, delo s stanovalci z lažjo, težko, težjo motnjo v duševnem in telesnem razvoju in duševnem zdravju. Več o tem …

Center za socialno delo Celje išče sodelavca za prejemke in oprostitve I (m/ž). Gre za pomoč pri vodenu postopkov, pri odločanju o pravicah iz starševskega varstva in družinskih prejemkov, pripravo gradiva za postopke odločanja, vodenje athiva itd. Več o tem …

Podjetje Vodovod – kanalizacija pa je na lovu za referentom za soglasja in kataster (m/ž). Zaželen je opravljen strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka, zaželene so delovne izkušnje za delo z GIS orodji in na podobnih delih in opravilih. Več o tem …

Celje z okolico – Delovna mesta za VI. in VII. stopnjo izobrazbe

Splošna bolnišnica Celje razpisuje prosto delovno mesto za predstojnika oddelka za dermatovenerologijo (m/ž). Od izbranega kandidata pričakujejo ustrezno izobrazvo, specialistični izpit iz strokovnega področja oddelka, 5 let delovnih izkušenj itd. Več o tem …

Občina Vojnik v svoje vrste vabi svetovalca za premoženjsko pravne zadeve (m/ž). Kandidat/ka si mora pogledati celoten razpis, ki je objavljen na spletni strani www.vojnik.si ter izpolnjevati vse pogoje iz razpisa in posredovati prijavo v skladu z razpisom. Več o tem …

Vrtec Anice Černejeve pa ima prost stolček za mobilnega vzgojitelja za izvajanje dodatne strokovne pomoči – logopeda (m/ž). Zahteva se strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja ter končan magistrski študijski program druge stopnje logopedije. Več o tem …

Šolski center Celje potrebuje dodatne okrepitve. Tako v svoje vrste vabijo učitelja naravoslovja (m/ž) za skrajšan delovni čas, natančneje 20 ur na teden. Delo poteka za določen čas dvanajstih mesecev, od izbranega kandidata pa pričakujejo ustrezno izobrazbo in tri leta delovnih izkušenj. Več o tem … Poleg tega iščejo tudi učitelja slovenščine (m/ž) za polni delovni čas. Pogoj sta ustrezna izobrazba in strokovni izpit v VIZ. Več o tem …

Podjetje Kova išče programerja (m/ž). Od kandidatov pričakujejo sposobnost in pripravljenost za samostojno delo s programiranjem,  SQL, DOT.NET, baze, 2 leti delovnih izkušenj kot samostojni programer. Pogoj so izkušnje in reference. Več o tem …

Oznake: , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X