Šentjurski Center za krepitev zdravja tudi s prostori na Mestnem trgu

5. 6. 2018 15:40

V Šentjurju bodo na podlagi prejetih »evropskih« sredstev vzpostavili Center za krepitev zdravja. Zdravstveni dom Šentjur bo dejavnost opravljal delno v lastnih prostorih, skupaj z občino pa bodo uredili tudi prostore v upravni stavbi na Mestnem trgu. Za investicijo bodo namenili 167 tisočakov. Za številne dejavnosti, ki bodo za občane Šentjurja in Dobja, so zaposlili tudi ustrezno osebje.

ges_diaci_junij_2018Občina Šentjur je za investicijo v prenovo prostorov na Mestnem trgu 5-9 na razpisu uspešno pridobila sredstva evropskega sklada za regionalni razvoj, in sicer 197 tisočakov. Na javnem razpisu izbran izvajalec del, podjetje GES d.o.o. Celje, v objektu uredil večnamenski prostor s sanitarijami ter garderobami, dve pisarni, hodnik in čajno kuhinjo. Vrednost investicije znaša 167.000 evrov, dela pa naj bi bila končana do septembra letos.

S centrom med ljudi, v njihova okolja

Podlaga za prijavo občine na razpis, iz katerega bo črpala sredstva, je bilo predhodno uspešno kandidiranje JZ ZD Šentjur na razpisu »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov in njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti«, pri čemer je bil naš zavod med 25 zdravstvenimi domovi v državi, kjer se področje preventive širi in nadgrajuje. Center za krepitev zdravja tako že deluje v okviru ZD Šentjur, za kar so zaposlili dodatne kadre – medicinsko sestro, zdravstvenika, dietetičarko, psihologinjo in kineziologinjo. Skupaj nudijo širok nabor strokovnih znanj in praks za krepitev zdravja. Kot je poudarila direktorica JZ ZD Šentjur Melita Tasić-Ilić, dr. med., so dejavnosti namenjene predvsem zdravim občanom, da bi čim bolj ohranjali svoje zdravje.

Nuša Leskovar in Melita Tasić Ilić
Nuša Leskovar in Melita Tasić Ilić

»Glavni namen centra je priti do ljudi, torej preden pacienti pridejo do nas, želimo mi do njih, ko še lahko skupaj naredimo čim več za osveščanje in zdrav način življenja. To pomeni, da bodo naši zdravstveni delavci šli med ljudi, v delovne organizacije, vrtce, šole, krajevne skupnosti, društva in ljudi nagovarjali v njihovem okolju,« je povedala Tasić-Ilićeva.

Delovanje Centra za krepitev zdravja je predstavila vodja zdravstveno-vzgojnega centra Nuša Leskovar, ki je poudarila, da center izvaja programe, ki so del nacionalne strategije, hkrati pa bodo v praksi in na terenu ugotavljali, katere potrebe so še v lokalnem okolju in katere preventive bi veljalo razvijati. »Nadgradili bomo preventivne preglede za otroke in mladostnike, izvajali integrirano preventivo kroničnih bolezni na primarnem nivoju zdravstvenega varstva, vključili ranljive osebe v preventivno zdravstveno varstvo in vzpostavili Lokalno skupino za krepitev zdravja po modelu skupnostnega pristopa,« je naštela Leskovarjeva.

Tako si lahko naši občani obetajo zelo raznoliko dejavnost – lahko se bodo vključili v svetovalnico za zdrav življenjski slog (gibanje, prehrana, sladkorna bolezen, hujšanje), svetovalnico za tvegana vedenja (opuščanje kajenja), svetovalnico za duševno zdravje (depresija, tesnoba, stres), na voljo pa bo tudi veliko temeljnih izobraževanj s preverjanjem telesne pripravljenosti in meritvami krvnih vrednosti. Programi se bodo po potrebi širili, dodajali in prilagajali.

Oznake:
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X