Javni razpis za garancije bančnim kreditom za podjetja Savinjske regije

5. 1. 2018 8:00

rasr-logoRazvojna agencija Savinjske regije objavlja javni razpis za pridobitev garancij bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v Savinjski regiji.

Do garancije so upravičena podjetja iz Savinjske regije.

Razpis je odprt do porabe sredstev oz. do 15.05.2018.

Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva z olajšanjem dostopa do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev in s tem povečanje investicijske aktivnosti in zmanjšanje stopnje brezposelnosti v Savinjski regiji.

Upravičenci so mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge, socialna podjetja v Savinjski regiji.

Upravičeni stroški so: stroški materialnih investicij, stroški nematerialnih investicij, stroški obratnih sredstev, stroški najema poslovnih prostorov in opreme, stroški promocijskih aktivnosti, stroški zagona podjetja, stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov projektov širšega pomena, bruto plače novo zaposlenih v podjetju za največ 3 mesece od 1. 1. 2017 naprej, stroški pridobivanja intelektualnih pravic.

Upravičeni so zgoraj navedeni stroški, ki so nastali od 1. 1. 2017 naprej.

Pogoji za pridobitev garancije: najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 500.000 EUR,
garancija znaša od 50 do 80 % odobrenega kredita, doba vračanja je do 8 let (do 15.07. 2025),
vlagatelj mora imeti ob podpisu pogodbe o dodelitvi garancije vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas.

Posojilo za prijavljeni projekt, za katerega vlagatelj zaprosi za garancijo Sklada, lahko znaša do 100% vrednosti projekta.

Razpis je odprt do porabe sredstev oz. do 15.05.2018.

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji prevzamejo na spletni strani Razvojne agencije Savinjske regije (klik!).

Več informacij:

RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o.
Ulica XIV. divizije 12
3000 Celje
razvojna.agencija@rasr.si
www.rasr.si

Oznake: , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X