Kako hitro rastejo podjetja KiO glede na druga v Sloveniji

23. 11. 2017 13:36

V Savinjski regiji, ki je na ravni države v zlati sredini po deležu hitro rastočih podjetij, imata enega izmed večjih deležev hitro rastočih podjetij občini z območja Kozjanskega in Obsotelja (KiO). To sta Dobje in Podčetrtek.

Pred časom smo na Kozjansko.info že podrobneje pisali o posameznih najhitreje rastočih podjetjih KiO. Tokrat pa predstavljamo podatke o tem, kam se Kozjansko in Obsotelje (KiO) v tej kategoriji uvršča glede na rast podjetij v celotni Sloveniji.

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) je tudi letos, na podlagi javno objavljenih letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, pripravila podatke o slovenskih hitro rastočih podjetjih za obdobje 2012-2016.

V raziskavo je bilo vključenih 124.490 poslovnih subjektov. Izmed teh je bilo za hitro rastoča podjetja spoznanih 6.150 podjetij. Med slednjimi je takšnih, ki ohranjajo hitro rast iz preteklih let, 488.

V obdobju 2012-2016 so hitrorastoča podjetja v Sloveniji predstavljala 4,9 % vseh gospodarskih subjektov, kar je največ do sedaj. V primerjavi z obdobjem 2011-2015 jih je 745 oziroma za 0,7 odstotne točke več. Ta podjetja so zaposlovala več kot petino vseh delavcev v državi (117.407) in dosegla 20,8 milijard evrov čistih prihodkov od prodaje.

Kako je napram Sloveniji videti naša regija?

Število hitro rastočih podjetij je daleč največje v Osrednjeslovenski regiji, kjer premorejo kar 2.150 hitrorastočih podjetij, kar je 35,0 % vseh podjetij v regiji, sledi ji Podravska regija z 759, kar je 12,3 % vseh podjetij v regiji, na tretjem mestu pa je že Savinjska regija s 682 od skupno 6.150 hitrorastočih podjetij v Sloveniji. Delež hitro rastočih podjetij v Savinjski regiji je torej 11,1 %. Skupno je v Savinjski regiji 13.770 podjetij. 5 % (682 podjetij) od teh je torej hitrorastočih, kar je nad povprečjem Slovenije.

slovenija-ajpes-hitrorastoca-regije
Delež hitrorastočih podjetij po regijah. Temnejša je rdeča barva, večji je delež hitrorastočih podjetij. (vir: Ajpes)
Dobje meka kozjansko-obsoteljskega podjetništva?

V KiO, ki zajema osem občin, ima največji delež hitrorastočih podjetij občina Dobje, in sicer 8,11 % od 682 v Savinjski regiji. To pomeni, da je v tej občini 55 hitro rastočih podjetij.

Druga po deležu hitro rastočih podjetij je občina Podčetrtek. Delež teh je v tej občini 7,14 % oziroma 49 hitrorastočih podjetij.

Tretja je občina Šentjur z 39 hitrorastočimi podjetji, kar predstavlja 5,79 % delež v regiji.

Četrta po številu hitro rastočih podjetij v regiji je občina Kozje. Premore jih 38 oziroma 5,6 %.

Delež hitro rastočih podjetij v občini Rogaška Slatina je 4,32 %, kar predstavlja 29 podjetij.

V občini Šmarje pri Jelšah jih je 4,12 % oziroma 28 hitrorastočih podjetij.

Na predzadnjem mestu v KiO je občina Rogatec, kjer je delež 3,25 %, kar predstavlja 22 hitro rastočih podjetij.

Najbolj pa zaostaja občina Bistrica ob Sotli v kateri je delež hitro rastočih podjetij 1,79 %. Torej je hitro rastočih podjetij v tej občini zgolj 12.

Kar pet občin je po deležu hitrorastočih podjetij nad slovenskim povprečjem, ki znaša 4,9 %.

Iz območja KiO se je na letošnjo lestvico 100 najhitreje rastočih podjetij Savinjsko-zasavske regije, ki je podlaga za izbor zlatih gazel, uvrstilo 19 hitrorastočih podjetij.

najhitrejerastoca-obcine-ajpes
Delež hitrorastočih podjetij po občinah. Temnejša je modra barva, večji je delež hitrorastočih podjetij. (vir: Ajpes)

 

Savinjsko-zasavska regija je po številu prejetih zlatih gazel od leta 2001 najuspešnejša. V dosedanjih 17-ih izborih je kipec zlate gazele prejelo kar sedem podjetij. Tudi letošnje je pripadlo naši regiji. Zlata gazela je namreč postal žalski Tehnos.

Katere so najpogostejše panoge hitro rastočih podjetij

Na rangu države so najpomembnejša po številu hitro rastočih podjetij, ustvarjenih čistih prihodkih od prodaje in številu zaposlenih, podjetja iz predelovalne dejavnosti. V tej dejavnosti je v letu 2016 delovalo 1.696 oziroma 27,6 % hitro rastočih podjetij, ki so zaposlovala skoraj polovico (47 %) vseh delavcev in ustvarila 8,7 milijard evrov prihodkov od prodaje.

Druga najmočnejša panoga je trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil. S to dejavnostjo se ukvarja 1.386 oziroma 22,5 % hitrorastočih podjetij.

Na tretjem mestu je dejavnost promet in skladiščenje. Teh podjetij je 758 oziroma 12,3 %. Sledijo podjetja s področja strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, ki jih je 684 oziroma 11,1 % in podjetja s področja gradbeništva. S to dejavnostjo se ukvarja 581 oziroma 9,4 % vseh hirorastočih podjetij.

Od vseh slovenskih hitrorastočih podjetij je kar 4.871 oziroma 79,2 % mikro podjetij, 881 oziroma 14,33 % pa je majhnih podjetij. Srednjih je 522 oziroma 5,22 %, velikih podjetij pa zgolj 77 oziroma 1,25 %, kar je razumljivo, saj lahko manjša podjetja, ravno zaradi svoje majhnosti, lažje dosegajo hitro rast.

B.S.

vir: Ajpes

Oznake: , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
147 queries in 3,995 seconds.