Občina Kozje s 142 tisočaki evropskih sredstev za naložbo »Agromelioracija na območju komasacije Gubno«

28. 8. 2017 14:49

Občina Kozje je na javnem razpisu Ministrstva za kmetijsko, gozdarstvo in prehrano za podpora naložbam v gozdarsko in kmetijsko infrastrukturo, pridobila 142.143,00 € nepovratnih evropskih sredstev in sicer za naložbo »Agromelioracija na območju komasacije Gubno«.

Predmet naložbe je izvedba agromelioracije, sočasno pa tudi komasacije kmetijskih zemljišč na 44ha naselja Gubno. S komesacijo bodo ekonomsko racionalizirali kmetijsko proizvodnjo, saj se z njo zmanjšuje razdrobljenost in razpršenost kmetijskih zemljišč ter ustvarjajo ugodnejše razmere za njihovo obdelavo.

Dodaten razlog za izvedbo komasacije na območju naselja Gubno je tudi naravna nesreča – zemeljski plaz, ki se je sprožil na tem območju konec leta 2014, zaradi katerega zemljiško-katastrske meje v naravi niso vidne in lastniki v naravi natančno ne vedo več do kod obdelovati zemljišča.

Parcelam, ki bodo nastale po komasaciji, bo zagotovljen dostop in možnost optimalne uporabe novih kmetijskih površin, za kar bo potrebno izvesti tudi agromelioracijo. Agromelioracije na splošno obsegajo ukrepe, ki izboljšujejo fizikalne, kemijske in biološke lastnosti tal ter izboljšujejo dostop na kmetijsko zemljišče.

V sklopu agromelioracije na Gubnem je tako predvidena ureditev novih poljskih poti, izvedba vzdrževalnih del v javno korist na delu obstoječih poljskih poti in izvedba drugih potrebnih agromelioracijskih del, kot je izravnava oziroma planiranje terena in odstranitev drevja ter grmičevja.

Izvedba agromelioracijskih del je načrtovana v letu 2018, komasacija pa v letu 2018 in 2019.

kozje-razpis

Oznake: ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
156 queries in 0,707 seconds.