Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Celostna prometna strategija občine Šmarje pri Jelšah

Postopek izdelave Celostne prometne strategije občine Šmarje pri Jelšah prehaja v sklepno fazo. Za oblikovanje vizije in ukrepov razvoja vseh oblik prometa v prihodnje je nujno, da vizijo podpirajo in razumejo prebivalci.

S tem namenom je Občina Šmarje pri Jelšah v sodelovanju s pripravljavcem strategije, Fakulteto za logistiko Univerze v Mariboru, izvedla štiri javne razprave, delavnice in druge aktivnosti.

prom-strat-jav-razČetrta javna razprava v decembru je bila namenjena možnim ukrepom, ki bodo izboljšali stanje prometnega sistema in pripomogli k trajnostnemu razvoju občine. Poudarek je bil na seznanjanju z dejstvom, da ukrepi v strategiji ne bodo samo infrastrukturni, temveč tudi »mehki« oziroma vsebinski v smislu promocijskih dogodkov in ozaveščanja javnosti.

Osmega novembra je bila izvedena tretja javna razprava. Udeleženci so v razpravi poskušali odgovoriti na vprašanje, v kakšni občini želijo živeti, kakšen bi moral biti prometni sistem v občini, katere zahteve bi moral izpolnjevati, kaj je realno pričakovati in kaj ne, kje naj bodo poudarki pri urejanju prometa. Njihove zaključke lahko povzamemo v dveh točkah:

  • Promet naj bo varen, ljudem prijazen in trajnostno naravnan.
  • Promet naj bo hiter in pretočen brez tranzitnega prometa s čim več alternativnih prometnih sistemov.

Drugi namen razprave je bila postavitev prioritet prometnega sistema. Osnovne prioritete, ki so jih identificirali občani v anketah in intervjujih, so udeleženci ocenjevali in razporedili po naslednjem vrstnem redu:

  1. Vlaganja v kolesarsko infrastrukturo in infrastrukturo za javni potniški promet (avtobus).
  2. Vlaganja v infrastrukturo za javni potniški promet (vlak).
  3. Vlaganja v infrastrukturo za pešce.
  4. Vlaganja v infrastrukturo za avtomobile (ceste).
  5. Vlaganja v infrastrukturo za trajnostna vozila.
  6. Vlaganja v infrastrukturo za logistični center oz. poslovno cono.
  7. Vlaganja v informacijsko tehnologijo (prometna signalizacija, informacije o prometu, označevanja ipd.).
  8. Vlaganja v infrastrukturo za avtomobile (nova parkirišča).

prom-strat-2

KAKO NA PROMET GLEDAJO OSNOVNOŠOLCI

prom-strat-4V novembru je bila izvedena tudi delavnica na osnovni šoli Šmarje pri Jelšah. Delavnica se je začela s kratko predstavitvijo vpliva prometa na ljudi in okolje.

Učenci, razdeljeni v manjše skupine, so pod vodstvom moderatorjev Fakultete za logistiko Maribor in Razvojne agencije Sotla ustvarjali plakate na različne teme, kot so: kako sem prišel v šolo, kako bi si želel priti v šolo, kaj bi si želel v Šmarju namesto cest oziroma parkirnih mest.

Učenci so nato poskušali določiti še čim več prednosti in slabosti osebnega avtomobila, hoje, kolesarjenja in vožnje z avtobusom ali vlakom. Za konec so napisali še pisma županu s svojimi željami glede prometa v svojem kraju. Vsi izdelki učencev bodo na ogled tudi na razstavi o Celostni prometni strategiji občine Šmarje pri Jelšah v spodnji dvorani kulturnega domu od 3. do 10. januarja 2017.

 

prom-strat-3

OGLEJTE SI RAZSTAVO NA TEMO CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE ŠMARSKE OBČINE

VABILO

na otvoritev razstave na temo Celostna prometna strategija občine Šmarje pri Jelšah

v torek, 3. januarja 2017, ob 17. uri

v spodnji dvorani kulturnega doma Šmarje pri Jelšah.

Na otvoritvi bo izvedeno tudi javno žrebanje nagrad med vsemi, ki bodo do 31. decembra 2016 izpolnili nagradni anketni vprašalnik  (dostopen na http://smarje.si/nagradna_anketa/).

Razstava bo odrta od 3. do 10. januarja 2017.

Besedilo: Razvojna agencija Sotla, fotografije: arhiv Občine Šmarje pri Jelšah

sklad-obcina