Kmalu razpisi za evropska sredstva lokalnih akcijskih skupin

15. 9. 2016 8:21

razstava eu projektov 2016Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sta izdala osem novih odločb o potrditvi lokalnih akcijskih skupin za obdobje 2014–2020.

Na zaokroženih območjih so se po Sloveniji oblikovala lokalna partnerstva oziroma lokalne akcijske skupine oz. LAS. Te so v večini že pripravile svoje strategije lokalnega razvoja (v nadaljevanju: SLR), ki predstavljajo enega izmed pogojev za potrditev lokalnih akcijskih skupin ter pridobitev pravice do črpanja sredstev namenjenih izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020.

Za črpanje so poleg sofinanciranega deleža sredstev Proračuna Slovenije na voljo še sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP), Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR) in iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (v nadaljevanju ESPR).

Dve od odločb zadevata tudi naše območje:

– LAS Od Pohorja do Bohorja v višini 1.877.465,00 € (EKSRP in ESRR),

– LAS Obsotelje in Kozjansko v višini 1.471.975,00 € (EKSRP in ESRR).

Potrjeni LAS bodo pripravili in objavili javne razpise za izbor operacij na svojih spletnih straneh in v lokalnih medijih. Kdo bodo upravičenci na posameznem javnem razpisu bodo najprej določili organi LAS, nato pa pristojne institucije, načeloma pa so to kmetje, predstavniki iz sektorja akvakulture, podjetja iz zasebnega sektorja, nevladne organizacije, izobraževalne in raziskovalne institucije, drugi javni organi, zadruge ter tudi fizične osebe.

polovicka_celje_klik

Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X