Srečanje gospodarstvenikov z županom občine Šmarje pri Jelšah (video)

28. 1. 2015 22:50

srecanje_gospodarstvenikov_1V torek, 27. januarja, je v večnamenski dvorani Osnovne šole Šmarje pri Jelšah potekalo ponovoletno srečanje gospodarstvenikov občine Šmarje pri Jelšah. Namen srečanja, ki ga je organizirala Občina Šmarje pri Jelšah, je bil predstavitev razvojne usmeritve občine v letu 2015 in prihodnjih letih s poudarkom na zagotavljanju pogojev za razvoj gospodarstva v občini ter prisluhniti predlogom in pobudam gospodarstvenikov za nadaljnji razvoj občine.

Srečanje, ki se ga je udeležilo približno 60 povabljenih gospodarstvenikov, se je pričelo z uvodnima pozdravoma župana Stanka Šketa in podžupana Davida Stupice, ki sta izrazila veselje in zadovoljstvo nad udeležbo. Župan je med drugim izpostavil prepričanje, da bodo tako občinska uprava kot gospodarstveniki delali dobro, če bodo stopili skupaj. Vse skupaj je pozval k sodelovanju, obljubil pa je, da bodo za kakršnekoli pobude in konstruktivne pogovore njegova vrata v pisarno odprta, telefon dosegljiv. O načrtih in ciljih, h katerim stremijo na Občini in jih lahko dosežejo le skupaj, s sodelovanjem, je naslednja spregovorila direktorica občinske uprave Zlatka Pilko, ki je na kratko predstavila osnovne podatke v zvezi z občino Šmarje pri Jelšah ter preletela proračun za leto 2015.

Občina Šmarje pri Jelšah, ki je po številu prebivalcev na 53. mestu v Sloveniji (10.454 prebivalcev – po zadnjih dostopnih statističnih podatkih), premore kar 10 krajevnih skupnosti, 77 naselij oz. 3.787 gospodinjstev. Zadolženost občine je na dan 31. december 2013 znašala 2.588.525 (248 evrov na prebivalca), kar je pod povprečjem v RS ki je v istem obdobju znašala 410 evrov na prebivalca. V vrtec je vključenih 84 % otrok (povprečje v RS znaša 78 %), torej 524 otrok, v osnovno šolo pa 934 otrok. 3.100 je delovno aktivnih oseb v občini Šmarje pri Jelšah, od tega zaposlenih 2.348, samozaposlenih 752. Število registriranih brezposelnih oseb znaša 633, kar je 13,3 % inje malce višje, kot znaša povprečje v Sloveniji (12,5 %).

Število podjetij v občini Šmarje pri Jelšah je bilo leta 2013 (zadnji dostopni podatki!) 686. Tukaj so še 3 javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina in 11 javnih zavodov, katerih soustanoviteljica je Občina Šmarje pri Jelšah. Registriranih je 108 društev, v lasti Občine je tudi 72 stanovanj.

Srečanja se je udeležilo približno 60 gospodarstvenikov.
Srečanja se je udeležilo približno 60 gospodarstvenikov.

Proračun Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2015

Zlatka Pilko je uvodoma pojasnila, da je proračun Občine temeljni dokument delovanja Občine, ki določa prioritete, cilj in namen posameznih politik. Proračun je sprejel Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 3. redni seji, 22. januarja 2015. Prihodki v letu 2015 naj bi znašali 13.196.374 evrov oz. 24 % več kot v letu 2014, pri čemer so upoštevali tudi kapitalske prihodke (vanje so vključili planirano prodajo premoženja), odhodki pa 10.864.812 evrov oz. 5 % več kot v minulem letu. V predlogu proračuna za leto 2015 za drugo obravnavo pa predlagajo, da presežek prihodkov nad odhodki, ki v skupni višini znaša 1.966.018 evrov, ostane nerazporejen in ga bodo razporedili na dodatne projekte z rebalansom po predhodnem usklajevanju samo v primeru, če bo realizirana prodaja zemljišč.

Župan Stanko Šket predstavil investicijski načrt

Župan Stanko Šket je seveda predstavil številne primere dobrih praks, načrte in pobude, v katerih vidi številne priložnosti. Kot dober zgled je izpostavil Industrijsko cono Mestinje. Investicije bodo nadaljevali v coni Šmarje vzhod, v planu tudi cona Šmarje zahod in cona v Šentvidu. Poleg omenjenega je poudaril pomen enotnosti programa vseh strank v občinskem svetu. Kot prioritete je izpostavil naslednje:

 • Dokončanje kolesarske steze Šmarje/Podčetrtek
 • Pomembnost prodaje zemljišč okoli Jelšingradu – kasnejša razporeditev sredstev
 • Manjše telovadne enote (projekti že pripravljeni)
 • Lorgerjeva domačija (varovana stanovanja) – javno zasebno partnerstvo
 • Skazova hiša/Stara šola
 • Nadaljnji pritisk na pospešitev izgradnje cestne povezave Celje-Dobovec (Grobelno v teku)
 • Semafor v Šmarju in razbremenitev prometa v jutranji in popoldanski špici
 • Krožišče v Mestinju
 • Čistilna naprava Mestinje (v teku)
 • Zazidljiva zemljišča v naseljih Dobrava/Poljana
 • Ekološki bazen v javno zasebnem partnerstvu (primer dobre prakse – Radlje ob dravi)
 • Počivališče za avtodome (Šmarje vzhod)
 • Informacija o skorajšnji otvoritvi Delavske Hranilnice (stavba pri Lipnik)
 • Odprtost do pobud gospodarstvenikov v prihodnosti

Na koncu čas za predloge, vprašanja in pobude podjetnikov

Drugi del srečanja je pripadel predlogom, pobudam in vprašanjem podjetnikov. Nekaj se jih je odzvalo, a vsekakor manj, kot je bilo pričakovati. Po uvodnem nagovoru najemnice gostilne Štorman Vere Krivec, ki je med drugim še enkrat izpostavila, da je ključnega pomena povezovanje in sodelovanje med gospodarstveniki, je podjetnik Bojan Stupica izpostavil, da je vnaprejšnja priprava dokumentov nujna za večjo uspešnost na razpisih – projektna dokumentacija naj bo za vse projekte že izdelana. Župan je zatrdil, da so projekti za vse omenjene investicije že izdelani in pripravljeni.

Nekateri podjetniki so na srečanju izpostavili vprašanja, pobude in predloge.
Nekateri podjetniki so na srečanju izpostavili vprašanja, pobude in predloge.

Seveda pa so gospodarstveniki do konca uradnega dela izpostavili še kar nekaj predlogov. Domači podjetnik Radko Kvas je podal dvom o skupni prodaji Jelšingrada z zemljišči. Prepričan je, da bi se morda lažje prodal posamezni sklop (dvorec posebej in zemljišče posebej).

Nejc Kramperšek je podal predlog glede industrijskih con in zapuščenih objektov v prodaji. Te zadeve bi se po njegovem mnenju morale učinkoviteje oglaševati, informirati lokalno skupnost. Predlagal je tudi podjetniški inkubator v smislu razvijanja novih delovnih mest.

O načrtih s šmarsko obvoznico je podal vprašanje tudi direktor Kmetijske zadruge Šmarje pri Jelšah Vinko But, a konkretnega odgovora s strani Petra Planinška, nismo dobili.

Gradbenik Andrej Stiplovšek je podal vprašanje v zvezi z odpadnimi/komunalnimi vodami ter čistilnimi napravami in obenem pozval, naj občina najde primerno rešitev, ki bo zadostila obveznostim, naloženim do 2017. Planinšek je odgovoril o smiselnost uporabe malih čistilnih naprav (strošek gospodinjstva 4.000-6.000 EUR) in smiselnosti gradnje velikih (Šmarje, Mestinje, Šentvid, Grobelno), projekt naj bi se najverjetneje preložil na leto 2020, do takrat pa se pričakuje tudi sama sprememba uredbe (3-prekatne greznice).

Franc Pišek (Vitli Krpan), podjetnik s 140 zaposlenimi, je predstavil dobre prakse in primere iz sosednje Avstrije in Nemčije. Predlaga ogrevanje na sekance, saj bi s tem razpolovili stroške ogrevanja, vključili bi lahko tudi lokalne podjetnike – misli predvsem na šole in ostale javne zavode. Obenem se je strinjal s predhodniki, da je priprava projektov izredno pomembna, zato naj bodo pripravljeni kvalitetno in pravočasno.

Eden izmed podjetnikov pa je prosil predstavnike Občine za pomoč pri odpravljanju težav z OKP-jem; težave pri zaračunavanje odvoza odpadkov. Problem je izpostavil tudi podjetnik Kovačič Ivan. Župan je seveda obljubil pomoč v okviru svojih pristojnostih, Zlatka Pilko je pozvala vse, ki imajo podoben problem, naj ga predstavijo preko elektronske pošte ali pisno in ga bodo posredovali podjetju OKP.

srecanje_gospodarstvenikov_4

Seveda so po uradnem delu bili vsi enotni, da so tovrstna srečanja dobrodošla in jih pozdravljajo. So odlična priložnost za izmenjavo mnenj, na srečanju pa pridobijo tudi smernice razvojne usmeritve. Večina je prepričanih, da se bodo skušali udeležiti srečanj tudi v prihodnje.

Pred kamero smo povabili Zinko Berk, vodjo Oddelka za gospodarstvo na Občini Šmarje pri Jelšah in župana Stanka Šketa, ki sta izpostavila nekaj podrobnosti in številk v zvezi z načrti v letu 2015. Prisluhnete jima lahko v spodnjih video posnetkih.

Župan Stanko Šket po srečanju gospodarstvenikov:

v/t/f: eH

kozjansko.info_images_slike3_ured5_oglasi_kino_smarje_polsi

Oznake: , , , , , , , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X