Namesto petarde raje pamet v roke

18. 12. 2014 10:33

petarde niso igracaPred nami so prazniki, ki jih marsikdo popestri z uporabo pirotehničnih izdelkov. Njihova uporaba je lahko ob nepravilni uporabi zelo nevarna. Prodaja in uporaba pirotehničnih izdelkov sta dovoljena vse leto, razen izdelkov, katerih glavni učinek je pok. Prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije 1 (tipični izdelki so bengalske vžigalice, pokajoči vložki za cigarete, pasje bombice, vžigalice s pokom itd.), katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa je dovoljena samo v času od 26. decembra do 2 . januarja. Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije 2 in 3, katerih glavni učinek je pok (npr. petarde), je v Sloveniji strogo prepovedana.

 

V prvo kategorijo spadajo ognjemetni izdelki, ki predstavljajo zelo majhno nevarnost, povzročajo zanemarljivo raven hrupa in so namenjeni uporabi v strnjenih naseljih, vključno z ognjemetnimi izdelki, ki so namenjeni uporabi v stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih. Tipični izdelki so viharne vžigalice, tortne fontane, čudežne svečke, pasje bombice, pokajoče kroglice…

 

 

V drugi kategoriji so ognjemetni izdelki, ki predstavljajo majhno nevarnost in povzročajo nizko raven hrupa ter so namenjeni uporabi na omejenih območjih na prostem. Tipični izdelki so  helikopterji, rakete, fontane, rimske svečke.

 

 

 

 

 

 

V tretjo kategorijo uvrščamo ognjemetne izdelke, ki predstavljajo srednje veliko nevarnost in so namenjeni uporabi na prostem, na velikih odprtih območjih, in katerih raven hrupa ni škodljiva za zdravje ljudi. V to skupino sodijo baterije.

 

V četrto kategorijo prištevamo ognjemetne izdelke, ki predstavljajo veliko nevarnost in jih lahko uporabljajo le strokovno usposobljene osebe, raven hrupa pa škodljiva za zdravje ljudi. Gre za pirotehnične izdelke za poklicno uporabo.

 

Kaj, kdo in kdaj lahko prodaja?

Pirotehnične izdelke lahko prodaja pravna oseba oz. podjetnik, ki ima za prodajo dovoljenje ministrstva ali dovoljenje pristojnega organa.

Ognjemetne izdelke 1. kategorije, katerih glavni učinek je pok, se sme prodajati od 19. do 31. decembra.

 

Kdo jih lahko kupi in kdo uporablja?

Prodaja pirotehničnih izdelkov 1. kategorije ni dovoljena mlajšim od 14 let, prodaja pirotehničnih izdelkov 2. kategorije pa ni dovoljena mlajšim od 16 let.

Izdelkov kategorije 3, 4, P 2 in T2 ni dovoljeno prodajati fizičnim osebam.

Baterije in kombinacije iz 3. kategorije do 1000 g neto mase eksplozivnih snovi in fontane iz kategorije do 750 g neto mase eksplozivnih snovi lahko kupujejo, posedujejo in uporabljajo tudi osebe starejše od 18 let.

Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov 2. in 3. kategorije, katerih glavni učinek je pok (gre predvsem za petarde različnih oblik in moči), je prepovedana.

Prodajalec sme od osebe, za katero domneva, da ne izpolnjuje pogojev za nakup pirotehničnih izdelkov, zahtevati, da predhodno izkaže svojo starost z javno listino, s katero se dokazuje istovetnost oseb.

Kupci in uporabniki pirotehničnih izdelkov naj jih, če se jim ne morejo odreči, kupujejo le v trgovinah, ki imajo za prodajo teh izdelkov dovoljenje ministrstva za notranje zadeve.

Navodila za uporabo na izdelku morajo biti napisana v slovenskem jeziku.

Pri nakupu bodite pozorni na oznako CE, preberite navodila in poskušajte pridobiti čim več informacij o izdelku. Upoštevajte možnost, da se izdelek, kljub ravnanju po navodilu, ne bo »obnašal« tako, kot je navedeno.

 

Kdo lahko uporablja pirotehnične izdelke?

Pirotehnične izdelke 1. in 2. kategorije lahko uporabljajo mladoletniki stari do 14. oziroma do 16. leta starosti, le če so pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.

Uporaba fontan in baterij je dovoljena le osebam, starejšim od osemnajst let.

 

Kdaj je dovoljena uporaba?

Ognjemetne izdelke 1. kategorije, katerih glavni učinek je pok, se sme uporabljati od 26. decembra do 2. januarja. Uporaba ostalih pirotehničnih izdelkov (rakete, fontane, baterije, pirotehnične vžigalice, čudežne svečke, zlati dež, tortne fontane, čmrlji,…) je dovoljena skozi celo leto.

 

Kje ni dovoljena uporaba pirotehničnih izdelkov 1. kategorije, katerih glavna značilnost je pok?

Teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve.

Najpogostejše kršitve, ki jih obravnavajo policisti, so uporaba prepovedanih pirotehničnih izdelkov 2. in 3. kategorije, katerih glavna značilnost je pok (gre predvsem za petarde različnih oblik in moči), uporaba pirotehničnih izdelkov 1. kategorije, katerih glavna značilnost je pok na mestih, kjer to ni dovoljeno, in uporaba pirotehničnih izdelkov na javnih prireditvah in shodih.

Uporaba pirotehničnih izdelkov v nasprotju z omejitvami pomeni prekršek, za katerega je predvidena globa od 400 do 1200 evrov. Ob tem se izdelek tudi zaseže. Med 20. novembrom 2013 in 10. januarjem 2014 so policisti zasegli 16.503 kosov pirotehničnih izdelkov.

Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X