Projekt Unikatno trženje pod streho

4. 12. 2013 18:59

 

Konec novembra se je pri Ljudski univerzi Šentjur zaključil projekt Unikatno trženje, zato je ta na novinarski konferenci predstavila njegove rezultate. Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, os Leader, pod okriljem Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja«. Za vsebino je bil odgovoren nosilec projekta, Ljudska univerza Šentjur, partner v projektu pa je bila unikatna oblikovalka, Mihela Jezernik.

Namen projekta je bil spodbujanje izboljšanja turistične promocije, prepoznavnosti, trženja na podeželju, razvoj dopolnilnih dejavnosti in razvoj samooskrbe. Vsem zainteresiranim turističnim kmetijam in ostalim kmetijam z dopolnilno dejavnostjo območja LAS je bilo omogočeno, da se brezplačno predstavijo na jesenskem sejmu dobrot območja LAS »Od Pohorja do Bohorja«. Izvedba izobraževalnega programa je bila namenjena izboljšanju znanja s področja izvajanja samopromocije, vodenja poslovnih knjig – računovodstva in trženja dopolnilnih dejavnosti.

Poslovne knjige na kmetiji in njihova privlačna ponudba

Septembra je v okviru projekta potekalo izobraževanje z naslovom Vodenje poslovnih knjig na kmetiji. V Sloveniji imamo večinoma manjše kmetije, njihova dejavnost pa je mešana. Kmetovalci morajo biti tako strokovnjaki na več področjih, še posebej pomembno pa je, da znajo voditi poslovne knjige. Izvedba izobraževalnega programa je bila namenjena izboljšanju znanja s področja izvajanja samopromocije in vodenja poslovnih knjig. V okviru izobraževanja so udeleženci spoznali več vsebin – o dohodku, vodenju poslovnih knjig in obdavčitvi po dejanskih stroških, vodenju evidenc in obdavčitvi po normiranih odhodkih. Udeleženci so pohvalili uporabno znanje, ki so ga pridobili, in izrazili željo po nadaljevanju. V oktobru pa je Ljudska univerza Šentjur s partnerjem pripravila izobraževanje o celostni urejenosti kmetij, o urejenosti prostorov in prilagajanju privlačnosti ponudbe, ki pripomore k dvigu kakovosti ter povečanju privlačnosti za goste, pripravi miz, pogrinjkov, aranžmajev … Slušatelji so imeli možnost aktivno sodelovati, saj so pod strokovnim vodstvom ustvarjali dekorativne izdelke.


Predstavitve kmetij: sejemska ponudba, mediji, spletne strani …

Na Mestnem trgu so se oktobra imele kmetije možnost tudi predstaviti na stojnicah. Prireditev je imela naslov Spoznajmo dobrote lokalnih kmetij, v ponudbi pa so bili predvsem domači izdelki, kruh, vložnine, piškoti, rezanci, med … Ponudba kmetij pride do ljudi najbolj preko medijev, zato sta novembra predavateljici predstavili oglaševanje v tiskanih in radijskih medijih, značilnosti oglaševanja, primere in predstavitev konkretnih primerov ter možnosti oglaševanja. Svetovni splet ponuja še boljšo prepoznavnost, zato so bile predstavljene značilnosti dobre spletne strani in trženje preko spleta.

Celotna vrednost projekta je bila 9.380,00 €, sofinanciran je bil s 85 % deležem. Na podlagi ovrednotenja predstavitev na sejemski prireditvi nastaja tudi oblikovanje celostne grafične podobe in spletne strani za najboljšo sejemsko predstavitev. Projekt Unikatno trženje je dal možnost našim, lokalnim kmetijam, da se izobrazijo na tem področju in dajo večji poudarek ne le svoji kakovosti, ampak tudi trženju lastne ponudbe.

  

Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
154 queries in 0,995 seconds.