Spoznaj občino Kozje preko novega turističnega vodnika in karte

21. 9. 2012 13:25

Občina Kozje je v septembru 2012 uspešno zaključila projekt  »TURISTIČNI VODNIK IN KARTA – SPOZNAJ OBČINO KOZJE«, katerega so prijavili na 3. javni poziv “LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO” za izbor projektov za izvajanje Lokalne razvojne strategije 2007-2013. Občina Kozje je iz ukrepa 4. osi PRP RS 2007-2013 po pristopu LEADER prejela nepovratna sredstva v višini 17.000 €, celoten projekt pa je ovrednoten na 24.000 €.

S projektom je Občina Kozje pridobila nov turistični vodnik v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku, v nakladi 3000 kosov in turistično karto v nakladi 5000 kosov.

Na turistični karti so označene naravne in kulturne znamenitosti, kolesarske in tematske poti ter ponudniki različnih storitev na območju občine Kozje.

Osnovni namen projekta je povečanje prepoznavnosti občine Kozje kot turistične destinacije, s čimer želi občina občane spodbuditi k nastajanju novih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, odpiranju novih delovnih mest, povečanju dohodka…

Polona Zakošek je na novinarski konferenci, ki je potekala v sejni sobi Občine Kozje povedala, da je novo pridobljena dokumentacija namenjena vsej zainteresirani javnosti od turistov, športnikov, popotnikov, študentov, šolarjev kot tudi turističnim ponudnikom v in izven občine, raznim društvom za promocijske in protokolarne potrebe, osnovnim in srednjim šolam kot pomoč pri spoznavanju in seznanjanju o naravni in kulturni dediščini obravnavanega območja.

k

Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X