Izobraževalne delavnice “Razvoj turizma v zidanicah v Obsotelju in na Kozjanskem” (video)

8. 2. 2011 9:55

Minuli četrtek je v prostorih Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah potekala zaključna delavnica projekta “Razvoj turizma v zidanicah v Obsotelju in na Kozjanskem”. Prijavitelj projekta je bila Občina Šmarje pri Jelšah s podporo ostalih občin območja (Rogaška Slatina, Podčetrtek, Rogatec in Kozje), ter partnerji, JZ Turizem Rogaška Slatina, Turizem Podčetrtek in Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec.

O samem projektu in delavnicah smo poročali že konec preteklega leta (klik!). Posebnost vinogradniške pokrajine Obsotelja in Kozjanskega so zidanice in hrami, ki skupaj tvorijo priložnost za razvoj turizma. Slednje intenzivneje izkoriščajo le jeseni ob trgatvi, med posameznimi opravili, večino leta so zidanice in hrami prazni. Porodila se je ideja, da bi zidanice oddajali v najem gostom, posledično bi se povečala prodaja vina, suhomesnatih izdelkov, zelišč in vsega, kar je v zidanicah in okoli njih. Kot sta poudarila Sonja Klemenc, vodja projekta “Turizem v zidanicah na Dolenjskem in v Beli krajini” in Matjaž Pavlin, direktor Kompasa Novo mesto, namen projekta ni nikakor trženje proizvodov in storitev, saj “turizem v zidanicah” na območju še ni vzpostavljen. V prvi vrsti gre  zgolj za informiranje, animiranje in izobraževanje vseh, ki v projektu vidijo priložnost ter za informiranje strokovnih služb UE, ki bodo v naslednjem koraku sodelovale pri urejanju statusa ponudnikov turizma v zidanicah. 

Sonja Klemenc in Matjaž Pavlin
Sonja Klemenc in Matjaž Pavlin

Aktivnosti projekta so vključevale projektno vodenje, upravljanje in nadzor, motiviranje in informiranje (šest delavnic), izobraževanje (registracija in pridobitev dokumentacije), animiranje potencialnih ponudnikov (prikaz dobre prakse), analiza stanja oz. popis zidanic, hramov (vpogled števila in avtentičnosti zidanic na območju), dopolnitev in tisk priročnika za pomoč pri registraciji dejavnosti (dopolnitev priročnika, ki je že bil izdelan na območju Dolenjske, Cele krajine in Posavja), promocija projekta (gre za novo vsebino v okolju, ki jo je potrebno približati čim večjemu številu ljudi, jih vključiti v projekt). Cilj projekta je popis zidanic in vzpostavitev baze kandidatov, ki bodo dejavnost pripravljeni registrirati kot sobodajalci, ponudniki vinotočev ipd. 

Predstavitev ene izmed nalog na delavnici
Predstavitev ene izmed nalog na delavnici

Na delavnici v Šmarju pri Jelšah so prisotni dobili nalogo različnim profilom ljudi ponuditi aktivnosti in oglede na Kozjanskem in v Obsotelju – priprava turističnih paketov. V spodnjem video prispevku si lahko za pokušino ogledate nekaj odličnih idej, ki so jih predstavili. Vabljeni tudi k ogledu zaključnega govora župana Šmarje pri Jelšah, Jožefa Čakša, ki je obljubil pomoč tistim, ki se bodo projekta lotili. Vsekakor gre za odlično priložnost razvoja novega turističnega produkta po vinorodni deželi, prepoznavnost v Sloveniji in v turističnem svetu. Vse, ki vas tovrstna dejavnost zanima pa se obrnite na turistično-informacijske centre občin območja, ki so partnerji projekta (Javni zavod Turizem Rogaška Slatina, Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec ter Turizem Podčetrtek).

 
 
v/t/f: eH
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
157 queries in 1,131 seconds.