Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Jože Bučer – najbolj skrben lastnik gozda v letu 2010


 

Zavod za gozdove Slovenije vsako leto v okviru območnih enot naredi izbor najbolj skrbnih lastnikov gozdov. V okviru celjske enote je letošnji naziv pripadel Jožetu Bučerju iz Zagaja pri Ponikvi, ki z družino živi na 37 hektarjev veliki kmetiji, od česar je 25 ha gozdnatih površin.

Pri delu mu na za slovenske razmere velikem posestvu pomagajo žena Marjeta, sinova Jernej in Martin ter hčerka Mojca in mama Štefanija. Dohodek kmetije v največji meri predstavlja les iz gozda (hlodovina, les za drva) in z njim povezani gozdni proizvodi (izdelava sekancev) ter poljedelstvo.

Jože in njegova družina radi opravijo vsa potrebna gojitvena dela v svojem gozdu, saj imajo kar nekaj mladovij in drogovnjakov. Sanitarno sečnjo opravijo pravočasno in kvalitetno, večje sanirane površine pa v sodelovanju z revirnim gozdarjem tudi uspešno pogozdijo s sadnjo. Po sečnji vzorno opravijo gozdni red in redno skrbijo za prevoznost gozdnih prometnic.

Jože dobro sodeluje z revirnim gozdarjem Miho Fondo iz Krajevne enote Šentjur, ki tako pridnemu gospodarju kot je Jože, rad priskoči na pomoč s svojimi nasveti, ravno dobri odnosi s stroko pa še dodatno prispevajo k skupni skrbi za gozdove.

Jože je v sodelovanju z KE Šentjur opravil tudi tečaje za varno delo z motorno žago, varno delo s traktorjem, tečaj krojenja, tečaj varnega dela z gozdarsko prikolico in gozdarskim vitlom ter ekonomiko gozdarstva. Rad priskoči na pomoč tudi pri organizaciji tečajev, kot je varno delo s traktorjem, in sodeluje pri gojitvenih delavnicah, ki jih organizira KE Šentjur. V sodelovanju z revirnim gozdarjem je bil že dvakrat uspešen na evropskih razpisih za nakup gozdarske mehanizacije. Tako je pridobil sredstva za nakup dveh traktorjev z gozdarskim vitlom, gozdarsko prikolico in mlin za lesne sekance.

Jože Bučer bo priznanje prejel 1. decembra, ko bo Zavod za gozdove Slovenije podelil priznanja najbolj skrbnim lastnikom iz vsake iz 14 območnih enot. Podelitve izvajajo od leta 1999 in s tem opozarjajo na pomen dobrega gospodarjenja z zasebnimi gozdovi.


bR / Šentjurčan, 19. 11. 2010

 

*Na fotografiji Jože Bučer s sinom med delovnim sprehodom po gozdu