Marčevska seja Občinskega sveta: Občinski svetniki že s predvolilno vročico

31. 3. 2010 4:03

Marčevsko sejo sta zaznamovali dve točki, sprejem prostorskega plana za navezovalno cesto Dramlje-Črnolica in prodaja Zdravstvenega doma Planina. Vse druge točke dnevnega reda so bile več ali manj zgolj formalnost. Župan Tisel, ki se je seji previdno izognil, je vroč kostanj vodenja seje porinil v roke podžupanu Koržetu.

Cesta bo tekla po dolini Kamenskega potoka
Razprava in še zlasti sprejemanje odloka o prostorskem umeščanju te navezovalne ceste sta tekla po sistemu toplo – hladno. Občinski svetniki, z izjemo Sebastiana Jakliča in delno podžupana Artnaka (oba LDS), so pridno igrali dvojno vlogo. Izražali so podporo iskanju kompromisne rešitve, hkrati pa tudi podporo predlagani različici poteka cestnega koridorja, ki pa ga Civilna iniciativa Kameno (CIK) na smrt resno zavrača. In to kljub odločnemu stališču pomočnika direktorja občinske uprave Edija Peperka, da je odlok tako daleč, da pride v poštev le potrditev ali zavrnitev. V drugem primeru bi to pomenilo pomik 4 leta nazaj in verjetno slovo od te ceste za daljši čas ali morda celo za vedno.

Predstavnik CIK mag. Janežič je svojih 5 minut porabil za čustveno nabit nagovor (zemlja, okolje, kmetijstvo, …) brez ene same konkretne številke. Uspelo mu je sicer omehčati nekaj predvolilno občutljivih dušic, toda na koncu njegovemu zaklinjanju, da oni ne bodo nikoli prodali svoje zemlje, očitno ni verjel nihče.

Diaci (SMS) je do konca vztrajal, da je še čas, da se občinska uprava odpove svoji aroganci in skupaj s CIK do druge obravnave poišče kompromisno rešitev, ki po njegovem mnenju še vedno obstaja. Možnost kompromisa so omenjali še Žafran (SDS), Erjavec (SD), Maruša (SLS), Vrečko (Desus), Cerkvenik (N.Si) in celo podžupan Artnak. Maruša, Vrečko in Cerkvenik pa so med vrsticami nesramežljivo namigovali, da je v ozadju samo navijanje cen zemljišč.

V kritiki občinske uprave je bil najbolj radikalen Robert Polnar, ki je temeljito obdelal župana Tisla, ki si nepojmljivo dovoli, da občinski svetniki v njegovi odsotnosti odločajo o največji šentjurski naložbi vseh časov.

Pravo dimno zaveso pa je spustil podžupan Korže, z dodatnima »fantomskima« sklepoma, ki sta bila začuda sprejeta soglasno, da naj bo izgradnja navezovalne ceste etapna (najprej nadvoz, potem cesta), hkrati pa naj se upoštevajo zahteve CIK.

Prostorsko umeščanje cestnega koridorja se je končalo super uspešno, glede na razpravo in dodatne sklepe pa dejansko farsično: odlok je bi soglasno sprejet, na predlog podžupana Artnaka celo v skrajšanem postopku.

Zašiljene:
Robert Polnar (LDS) je hendikepiran, ceni pa paradižnik: »Ko govorim o mojem »prijatelju« Tislu, me vedno odganjajo od mikrofona. Totalna svinjarija je, da ga ni tu, ko se pogovarjamo o največji investiciji. Kot da gre za 2 kilograma paradižnika.«
Janko Cerkevnik (N.Si) je brutalen do CIK: »Vse tovrstne civilne iniciative so takoj poniknile, ko so iztržile svoje.«
Jože Korže (SDS) je ljubitelj zarečenega kruha: »Nikoli ne bom pristal na razlaščanje.«
Anton Vrečko (Desus) je antikmečko zlopamtilo: »Že takrat, ko smo čez Kameno hodili v šolo in porabutali kakšno brajdo, so se pritoževali, da zato ne morejo kmetovati.«
Jože Artnak (LDS) začasno zapušča rodno Javorje: »Danes je za Šentjur praznik.«

»Vrtičkarice« ne bodo priviligirane
Pravilnik o kriterijih za vpis otrok v Vrtec je bil spet priložnost, da so se občinski svetniki lahko postavili s svojo načelnostjo. Alojz Modic (SDS), Robert Polnar in Cveto Erjavec (SD) so raztrgali določilo, da imajo otroci zaposlenih v Vrtcu prednost pri sprejemu, Jože Korže (SDS) pa se je razjezil nad sistemom olajšav plačevanja, ki omogoča goljufanje.

Zašiljeni:
Alojz Modic (SDS) ne odobrava (ali pa vsaj zapisati ni treba): »Kot da bi v občinski statut zapisali, da imajo pri zaposlitvi na Občini prednost županovi sorodniki.«
Jože Korže (SDS) je rahločuten do vrtičkarskih »tajkunov«: » Ko prinese potrdilo na Občino, je tako ubogi, da bi mu človek še nekaj zraven dal.«

Kdo kupuje Zdravstveni dom Planina?
Točki dnevnega reda, ki urejata »kazni« za lastnike nezazidanih stavbnih zemljišč in povečanje cen storitev pomoči na domu (nova cena je 12,22 €/h, uporabnik plača 4,5 €), sta bili sprejeti brez razprave, zataknilo pa se je pri letnem programu prodaje občinskih nepremičnin. V načrtu sta se namreč pojavila zemljišče v KO Kalobje, na katerem je nekdo na občinski zemlji postavil hišo, ter načrtovana prodaja Zdravstvenega doma Planina. Najava prodaje ZD Planina se je sumljivo pojavila v skupini obrazloženih predlogov prodaje le v eni skromni neobrazloženi vrstici, ki pa je občinski svetniki niso prezrli.

Prvi je skočil pokonci Marko Diaci v imenu Odbora za proračun in občinsko premoženje. Pred nedavnim je bil namreč sprejet sklep o javno-zasebnem partnerstvu pri izgradnji enote doma starejših na Planini, v katerega naj bi Občina vložila stavbo ZD in pripadajoče zemljišče kot stvarni vložek, zdaj pa si je občinska uprava iznenada premislila in načrtuje kar prodajo za ceno 300.000 €. Čeprav je direktor Palčnik zatrjeval, da sprejem načrta te prodaje ne pomeni, da bo ZD res prodan in da bo župan v resnici vsebinsko ukrepal brez vednosti občinskih svetnikov, je ostal mučni občutek, da ta zadeva ni ravno povsem čista. Odprodaji je poleg Diacija najodločneje nasprotoval tudi edini svetnik s Planine Špan, ki je menil, da se boji, da bo Planina nazadnje ostala tako brez zdravstvenega doma kot brez doma starejših.

S preglasovanjem, ki ga je »organiziral« Jože Korže (SDS), zanj so glasovali vsi svetniki SDS in NSi, je bil predlog za odprodajo ZD Planina sprejet.

Ker se v tej povezavi širijo po Šentjurju govorice, da gre pri javno-zasebnem partnerstvu pri izgradnji enote doma starejših na Planini za «mutna posla« naveze Selič – Tisel – Gorečan, se nam obetajo zanimivi predvolilni spopadi med SDS in opozicijo.

Dve najzanimivejši točki, Diacijeva zahteva po obravnavi zadeve »Erika Kosi« in poročilo Nadzornega odbora o občinskem poslovanju s stanovanji in poslovnimi prostori sta bili preloženi na prihodnjo sejo. (»Hudobni« jeziki so hitro dodali – po jesenskih občinskih volitvah.)

FK / Šentjurske novice

 

 

*Na sliki prizor iz občinske sejne dvorane v Šentjurju

Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
153 queries in 0,896 seconds.