Do marca čas za napoved dohodkov iz kapitala

25. 2. 2010 4:29

 

S prvim marcem se bo iztekel rok za predložitev napovedi od dohodka iz kapitala.

Napovedujejo se dohodki od obresti in kapitala:
Obresti

a) Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah vlagate le, če znesek obresti presega 1.000 eur. V napoved se vpiše ves znesek obresti, obdavči pa se le del, ki presega 1.000 eur.
b) Če ste obresti prejeli od podjetja oz. s.p., ki je davčni odtegljaj že obračunal in odtegnil, pa vam napovedi ni potrebno vlagati, saj se tako plačan davek šteje kot dokončni davek.
c) Napoved morate oddati tudi, če ste prejeli obresti od bank in hranilnic v državah, ki niso države članice EU oz. podjetij iz tujine. Napoved se vlaga v 15 dneh po preteku trimesečja.

Davčna stopnja na dosežene obresti je 20 %, odločbo o odmeri dohodnine pa boste prejeli v 30-ih dneh oz. do 30. 4. 2010.

Delnice, drugi deleži, investicijski kuponi in izvedeni finančni instrumenti
Če ste v letu 2009 odsvojili zgoraj navedene kategorije, vložite napoved do 1. 3. 2010. V napovedi lahko pozitivno davčno osnovo zmanjšujete z izgubo, doseženo z odsvojitvijo vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov ali doseženo pri odsvojitvi nepremičnine.

Napoved vlagate v papirnati obliki, razen če ste opravili več kot 10 obdavčljivih odsvojitev, ko jo morate oddati elektronsko preko e-davkov. Generalni davčni urad DURS-a je zavezance obvestil, da je rok v tem primeru podaljšan na 31. 3. 2010, kar velja tudi za oddajo napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov.

Davčna osnova je razlika med vrednostjo pri pridobitvi in odsvojitvi kapitala. Obdavči se po stopnji 20%, ki pa se zmanjšuje na vsakih 5 let imetništva (po 20 letih je stopnja 0%).

Pri prodaji delnic obstajajo določene oprostitve, kot npr. prva prodaja delnic, pridobljenih v procesu lastninskega preoblikovanja ali pa odlog, v kolikor delnice podarite otroku ali zakoncu.

Klara Koželj, davčna svetovalka, Ateconia d.o.o. / Šentjurske novice

 

 

*na sliki je virtualna davčna svetovalka Vida z DURS-a

Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
166 queries in 0,571 seconds.