Selitveno gibanje prebivalstva po: OBČINE, LETO , MERITVE
2016
Priseljeni iz tujine - Skupaj Priseljeni iz tujine - Moški Priseljeni iz tujine - Ženske Odseljeni v tujino - Skupaj Odseljeni v tujino - Moški Odseljeni v tujino - Ženske Selitveni prirast s tujino - Skupaj Selitveni prirast s tujino - Moški Selitveni prirast s tujino - Ženske Priseljeni iz drugih občin - Skupaj Priseljeni iz drugih občin - Moški Priseljeni iz drugih občin - Ženske Odseljeni v druge občine - Skupaj Odseljeni v druge občine - Moški Odseljeni v druge občine - Ženske Selitveni prirast med občinami - Skupaj Selitveni prirast med občinami - Moški Selitveni prirast med občinami - Ženske Skupni selitveni prirast - Skupaj Skupni selitveni prirast - Moški Skupni selitveni prirast - Ženske Priseljeni iz tujine na 1000 prebivalcev Odseljeni v tujino na 1000 prebivalcev Selitveni prirast s tujino na 1000 prebivalcev Priseljeni iz drugih občin na 1000 prebivalcev Odseljeni v druge občine na 1000 prebivalcev Selitveni prirast med občinami na 1000 prebivalcev Skupni selitveni prirast na 1000 prebivalcev
Bistrica ob Sotli 5142203-14542034693138-15-11-4-12-1203.71.52.239.550.4-11.0-8.8
Dobje 000312-3-1-232201232112109-9-38-110.03.0-3.032.432.40.0-3.0
Kozje 139487152312363601466284-231-24-183-214.22.61.639.747.1-7.4-5.8
Podčetrtek 2091114596421829785164867818117241596.04.21.854.849.45.47.2
Rogaška Slatina 1358055875532482523410221189431203228-2118-392743-1612.27.94.337.139.0-1.92.4
Rogatec 5339143928111411313565701868997-51-24-27-37-13-2417.212.64.543.860.3-16.5-12.0
Šentjur 37298794831-42-19-23762374388724352372382216-43-71.94.2-2.240.138.12.0-0.2
Šmarje pri Jelšah 25916452421-20-15-54272012264011862152615116062.44.4-1.941.639.12.50.6
Vir:
Statistični urad Republike Slovenije.

Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
Podatki so teritorialno razvrščeni po uredbi o Standardni klasifikaciji teritorialnih enot (opis in pojasnila), raven SKTE 5. Podatki o spremembah posameznih občin so dostopni na povezavi. V Seznamu občin s spremembami območij občin od leta 1995 dalje je opisana vrsta spremembe, naveden je datum, s katerim je opisana teritorialna sprememba upoštevana pri teritorialnem razvrščanju enot za statistične namene ter naveden Uradni list, v katerem so bile objavljene omenjene teritorialne opombe. V seznamu občin je navedeno zadnje veljavno stanje imen občin.
01.01.1999: Občina Bistrica ob Sotli je nastala z odcepitvijo od občine Podčetrtek (Uradni list RS št. 56/98).

01.01.1999: Občina Dobje je nastala z odcepitvijo od občine Šentjur (Uradni list RS št. 56/98).

01.01.1999: Od občine Podčetrtek se je odcepila občina Bistrica ob Sotli (Uradni list RS št. 56/98).

01.01.1999: Od občine Šentjur se je odcepila občina Dobje (Uradni list RS št. 56/98).
14.06.2002: Občina Šentjur pri Celju se je preimenovala v občino Šentjur.

Podatki od 2008 naprej so pripravljeni skladno z definicijo prebivalstva Slovenije, objavljeno leta 2008.
V podatkih o meddržavnih selitvah so za leta 1995-1997 upoštevane samo selitve državljanov Slovenije.
V podatkih o meddržavnih selitvah so za leta 1995-1997 upoštevane samo selitve državljanov Slovenije.
V podatkih o meddržavnih selitvah so za leta 1995-1997 upoštevane samo selitve državljanov Slovenije.
V podatkih o meddržavnih selitvah so za leta 1995-1997 upoštevane samo selitve državljanov Slovenije.
V podatkih o meddržavnih selitvah so za leta 1995-1997 upoštevane samo selitve državljanov Slovenije.
V podatkih o meddržavnih selitvah so za leta 1995-1997 upoštevane samo selitve državljanov Slovenije.
V podatkih o meddržavnih selitvah so za leta 1995-1997 upoštevane samo selitve državljanov Slovenije.
V podatkih o meddržavnih selitvah so za leta 1995-1997 upoštevane samo selitve državljanov Slovenije.
V podatkih o meddržavnih selitvah so za leta 1995-1997 upoštevane samo selitve državljanov Slovenije.
Do vključno z letom 2007 so v podatkih prikazane le selitve državljanov RS, od leta 2008 dalje pa selitve celotnega prebivalstva.
Do vključno z letom 2007 so v podatkih prikazane le selitve državljanov RS, od leta 2008 dalje pa selitve celotnega prebivalstva.
Do vključno z letom 2007 so v podatkih prikazane le selitve državljanov RS, od leta 2008 dalje pa selitve celotnega prebivalstva.
Do vključno z letom 2007 so v podatkih prikazane le selitve državljanov RS, od leta 2008 dalje pa selitve celotnega prebivalstva.
Do vključno z letom 2007 so v podatkih prikazane le selitve državljanov RS, od leta 2008 dalje pa selitve celotnega prebivalstva.
Do vključno z letom 2007 so v podatkih prikazane le selitve državljanov RS, od leta 2008 dalje pa selitve celotnega prebivalstva.
Do vključno z letom 2007 so v podatkih prikazane le selitve državljanov RS, od leta 2008 dalje pa selitve celotnega prebivalstva.
Do vključno z letom 2007 so v podatkih prikazane le selitve državljanov RS, od leta 2008 dalje pa selitve celotnega prebivalstva.
Do vključno z letom 2007 so v podatkih prikazane le selitve državljanov RS, od leta 2008 dalje pa selitve celotnega prebivalstva.
Upoštevan je selitveni prirast s tujino in selitveni prirast med občinami.
Pri izračunu so za leta 1995-1997 upoštevane samo meddržavne in notranje selitve državljanov Slovenije.
Upoštevan je selitveni prirast s tujino in selitveni prirast med občinami.
Pri izračunu so za leta 1995-1997 upoštevane samo meddržavne in notranje selitve državljanov Slovenije.
Upoštevan je selitveni prirast s tujino in selitveni prirast med občinami.
Pri izračunu so za leta 1995-1997 upoštevane samo meddržavne in notranje selitve državljanov Slovenije.
V podatkih o meddržavnih selitvah so za leta 1995-1997 upoštevane samo selitve državljanov Slovenije.
V podatkih o meddržavnih selitvah so za leta 1995-1997 upoštevane samo selitve državljanov Slovenije.
V podatkih o meddržavnih selitvah so za leta 1995-1997 upoštevane samo selitve državljanov Slovenije.
Do leta 2007 so v podatkih prikazane le selitve državljanov RS, od leta 2008 dalje pa selitve celotnega prebivalstva.
Do leta 2007 so v podatkih prikazane le selitve državljanov RS, od leta 2008 dalje pa selitve celotnega prebivalstva.
Do vključno z letom 2007 so v podatkih prikazane le selitve državljanov RS, od leta 2008 dalje pa selitve celotnega prebivalstva.
Upoštevan je selitveni prirast s tujino in selitveni prirast med občinami.
Pri izračunu so za leto 1997 upoštevane samo meddržavne in notranje selitve državljanov Slovenije.

Do leta 2007 so v podatkih prikazane le selitve državljanov RS, od leta 2008 dalje pa selitve celotnega prebivalstva.