Podjetja pozor! Ponudba za sodelovanje pri ureditvi poslovne cone Šmarje-zahod

1. 8. 2017 21:11

grb-smarjeObčina Šmarje pri Jelšah si že dalj časa prizadeva urediti poslovno cono Šmarje zahod na stavbnih zemljiščih (pri Molu), ki v naravi predstavljajo zemljišča na obrobju naselja Šmarje pri Jelšah. V skladu s prostorskimi akti občine so zemljišča namenjena gradnji stavb storitvenih, proizvodnih in trgovskih dejavnosti ter za eno- in dvostanovanjske stavbe.

Predmet prodaje sta:

  1. stavbno zemljišče – parcele št. 19/4 (7.119 m2), 19/2 (2.390 m2) in 17/25 (796 m2), v skupni izmeri 10.305 m2,o. 1201-Zadrže, in
  1. stavbno zemljišče – parcele št. 17/14 (3.056 m2) in 17/30 (130 m2), v skupni izmeri 3.186 m2,o. 1201-Zadrže.

 Na podlagi cenitev je občina komunalno neopremljena stavbna zemljišča pod točko a) prodajala po 22,35 EUR/m2, ki ne vključuje 22 % DDV, parcele pod točko b) pa po 14,50 EUR/m2, ki ne vključuje 22 % DDV.

V juliju 2017 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko-poslovne infrastrukture. Upravičenci do nepovratnih sredstev so občine, ki so hkrati investitor in nosilec operacije. Sredstva se namenjajo za prometno, energetsko, komunalno  in telekomunikacijsko infrastrukturo. Ob prijavi, ki jo je možno izvesti do 8. 9. 2017, mora občina predložiti podatke o podjetjih, ki so izkazala interes za vstop v ekonomsko-poslovno cono, in podatke o površini v poslovni coni, na kateri bodo ta podjetja izvajala svojo poslovno dejavnost.

Menimo, da je objavljen razpis Ministrstva za gospodarski razvoj zelo dober finančni instrument, s katerim lahko postanejo navedene cene zemljišč za potencialne investitorje ugodne in zanimive, saj je rezultat takšnega sodelovanja brezplačna komunalna oprema.

Na gospodarske družbe se obračamo s predlogom za tovrstno sodelovanje, da razmislijo o možnem investiranju v poslovni coni Šmarje zahod in nas o tem kontaktirajo do 10. avgusta.

Lepo pozdravljeni,

mag. Zinka BERK,                         Stanislav ŠKET,
vodja oddelka                                      župan

*Naročena objava

Oznake:
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
113 queries in 8,469 seconds.