V Šentjurju poleti dela na dveh šolskih objektih

7. 7. 2016 9:49

podpis obnova blagovna 2016V prostorih Občine Šentjur je župan mag. Marko Diaci včeraj podpisal pogodbi z na javnih razpisih izbranimi izvajalci del, ki bodo začeli z delom pri projektih Celovita obnova strehe starega objekta Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur in Gradnja prizidka k objektu podružnične osnovne šole in enote vrtca Blagovna. Obe investiciji v celoti financira Občina Šentjur, saj trenutno ni možnosti pridobiti drugih virov sofinanciranja.

V času šolskih počitnic bo stari del OŠ Franja Malgaja Šentjur dobil novo streho. Tako bo odstranjeno salonitno kritje iz 80-ih let prejšnjega stoletja, po potrebi pa bodo zamenjani tudi deli dotrajane strešne konstrukcije. Streha bo ohranila videz podoben sedanjemu. Na javnem razpisu je bil izbran kot najugodnejši izvajalec za izvedbo del podjetje Spot gradnje d.o.o. iz Celja. Vrednost pogodbenih del znaša 136.252 EUR in davek na dodano vrednost. Strokovni nadzor bo izvajalo podjetje Uniprojekt d.o.o., Polzela.

Objektu POŠ in enoti vrtca Blagovna bo dograjen prizidek razdeljevalni kuhinji obstoječega objekta, na mestu obstoječe kuhinje naj bi se uredila igralnica, prenovljeno bo stopnišče ter rekonstruirana kotlarna. Prizidek bo grajen na vzhodnem delu objekta in bo omogočal nekatere funkcionalne preureditve, lažjo logistiko pri dostavi in distribuciji hrane ter pridobitve dobrodošlih novih prostorov. Na javnem razpisu je bil izbran kot najugodnejši izvajalec za gradnjo podjetje Tipo investicijske gradnje, d.o.o., Ljubljana. Vrednost pogodbenih del znaša 257.848 EUR in DDV. Strokovni nadzor bo, tako kot v prvem primeru izvajalo podjetje Uniprojekt. Dela naj bi bila končana v oktobru.

Tako kot stari del šole v Šentjurju je tudi stavba na Proseniškem stara več kot stoletje. V letih 2014 in 2015 sta bili obe šoli deležni energerske sanacije, večinsko financirane iz kohezijskega sklada Evropske unije. V zadnjih petih letih je lokalna skupnost v šolsko in predšolsko infrastrukturo vložila 10 milijonov evrov,  v razna obnovitvena dela na OŠ Franja Malgaja Šentjur ter njeni podružnici z vrtcem na Blagovni  pa okoli 1,7 milijona evrov.

*na sliki prizor s podpisa pogodbe s predstavnico ljubljanskega podjetja; foto: Občina Šentjur

rokovo-2016-polsi-klik

 

Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
163 queries in 0,679 seconds.